כ' תשרי תשס"ט

מתוך יומן 770
גרסה מ־17:23, 27 בנובמבר 2008 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ראשון, כ' תשרי – ד' דחול המועד סוכות

בשעה 7:15 הוציא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הלולב לקהל.

לשחרית נכנס בשעה 10:00. ב"הלל" שרו ב"אודך" בניגון "יעלה תחנונינו". ב"אנא עבדא" שרו. לקריה"ת עלה רביעי.

אחרי קריאת "היום יום" וקטע בעניני גאומ"ש, הכריז א' מאנ"ש האורחים (מהרצליה) ג"פ "יחי" (פעם נוספת) ואחריו הקהל. לאחר מכן הכריז הרב יקותיאל ראַפּ שי' אודות כינוס המחנכים שיתקיים היום בצהריים.

התפילה הסתיימה בשעה 11:48.

כעבור כ-20 דקות, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת השטרות לצדקה ליד פתח ג"ע התחתון, לאנשים נשים וטף. התור נמשך 35 דקות (עד השעה 12:43).

למנחה נכנס בשעה 3:15. אחרי התפילה אמרו תהילים לזכות הדידן נצח ב-770 ותושבי אה"ק עד השעה 3:39.

למעריב נכנס בשעה 6:55. בסיום התפילה (7:09) שר הקהל "יחי" בניגון "ושמחת" למשך כמה דקות (זמן ארוך יותר מהרגיל בלילות האחרונים), ואח"כ נשא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיחת קודש.

במשך הערב נראו רבים ב-770 אומרים את חומש דברים ו"תיקון" לליל הוש"ר. במסדרון בחוץ עמדו הגבאים וחילקו תפוח מתוק בדבש, וכן נמכרו ערבות של ביהכ"נ (כידוע שמנהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לקנות מערבות אלו). כמו כן התקיימה הלילה, כבכל לילה, "שמחת בית השואבה" ברחובה של עיר.

בשעה 1:00 נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאמירת תהילים עם הציבור. לפני התיבה עבר ר' חשד"ב ליפּסקער שי', כמידי שנה.

את פרקו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אמרו פסוק בפסוק. בסיום הכריזו ילדי צ"ה ג"פ "יחי" ואחריהם הקהל, ואחרי הכרזות הגבאי (על זמני התפילות והסדר בשמע"צ-שמח"ת וכו') יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ; השעה היתה 2:27.