כ"ז מרחשון תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־16:45, 17 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שני ז"ך מר-חשון

עפ"י הוראת כ"ק אד"ש מה"מ מלפנים, יצאו היום בשעות הבוקר שלוחים רבים - שהתרכזו בכמה באסס'ס שאורגנו ע"י המרכז לעניני חינוך - לאוהל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. הם קראו את המענה לשון, פ"נ ובקשת רחמים לרפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש מה"מ.

היום זכינו שוב להתפלל עם כ"ק אד"ש מה"מ את תפילות מנחה וערבית, ובשניהם זכינו ב'לראות ולהיראות'.

החל מלאחר חצות היום התרכזו רבים מהשלוחים ב-770, כדי להיות ערוכים לכל שעה וזמן שכ"ק אד"ש מה"מ יצא לתפילה. חלקם האחר הלך לאהלי תורה - שם קויימו סדנאות והרצאות בפעילות בכלל ובנושא משיח בפרט.

ב-2:45 התקבלה בביפער'ס ההודעה: "מנחה נאו". בתוך שניות התרוקן בנין ה'ג'ואיש סנטר' מיושביו, והחלה הנהירה ההמונית לכיון בית רבינו שבבבל. גם משאר הישיבות הסמוכות נפתחה ריצה לכיוון 770 וקראון הייסט היתה כמרקחה.

בית הכנסת עצמו הי' נקי משולחנות - בעקבות החגיגה שהתקיימה אתמול - והוא התמלא מפה לפה. ב-2:53 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד, וכעבור כארבע דקות הורם התריס והש"צ התחיל ב"אשרי". בסיום התפלה (3:09) נשאל כ"ק אד"ש מה"מ בדבר היציאה למרפסת והשיב בחיוב, התריס נסגר, האור במרפסת נדלק וכעבור כדקה יצא לשם כ"ק אד"ש מה"מ.

בתחילה סקר כ"ק אד"ש מה"מ את כל הקהל כשמפעם לפעם מביט משך זמן לכיוון מעלה ולצדדים. המעמד נמשך כארבע דקות כשלעיתים מעודד ומניד קלות בראשו הק' ולעיתים לא. בדקה הרביעית החל לפתע כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בחוזק רב בראשו הק' למעלה ולמטה, והקהל איבד קונטרול. לסיום סימן בידו הק' לסגירת הוילון, וסגרוהו. השעה היתה 3:14.

קבלת פני משיח צדקנו

היום מלאו תשעה חדשים לאותו יום מר ונמהר, ז"ך אד"ר, אך הוא ייחרט אצל שלוחי כ"ק אד"ש מה"מ ואצל אנ"ש בכלל כתפנית וכהתחלה חדשה ומיוחדת, לאחר שכ"ק אד"ש מה"מ קיבל את שלוחיו הפזורים ברחבי תבל - שבאו לכינוס השנתי שלהם - למעין יחידות, כדלהלן:

בעוד השלוחים והקהל ממשיכים בריקוד נלהב לאחר הגילוי הנוסף לו זכינו, הגיעה ההפתעה האמיתית. זמן קצר לאחר שכ"ק אד"ש מה"מ עזב את המרפסת, פתח המזכיר הרחי"ק את הוילון, ובהתרגשות בישר לקהל - שעדיין היה באמצע הריקודים הנלהבים - ש"בתוך דקות יזכו השלוחים לעבור על פני כ"ק אד"ש מה"מ".

ההפתעה היתה מוחלטת ואיתה גם ההתרגשות הגדולה. איש לא ידע מאיפה יתחיל התור וכיצד הוא יתנהל, איך יעברו ואיפה ישב מה"מ. המזכיר שהי' מרוגש לא פחות, הודיע, ש"תוך דקות ספורות יתבהר המצב וכולם ידעו את הסדר". ואכן, לא עברה דקה וכבר הגיעה ההודעה ש"הכניסה תהיה מהפתח בו יוצא כ"ק אד"ש לאוהל ולמקוה".

מי בדיוק יכול לעבור ובמה נמדד מי הוא שליח, לא ידוע. האם כל מי שנמצא בספר השלוחים יכול לעבור, או שצריך תנאים אחרים. לא היו הודעות ברורות בקשר לכך ורבים מבני השלוחים עברו. היו גם כאלו שתמונתם המונצחת בספר השלוחים הספיקה עבורם להקרא שליח. מה שבטוח הוא שהתור תפס אורך ויותר מאלף שלוחים כ"י נעמדו בו ברתת ובשמחה. רבים רצו לבתיהם להלביש סירטוקים, וחלקם אף הלך להזעיק את בני משפחתם.

כ"ק אד"ש מה"מ ישב בפתח חדרו הק' כשכל גופו בחלל החדר ולפניו שולחן עם מפה לבנה. ידיו היו שעונות על משענת הכסא ועל גופו הק', כשידו השמאלית על כף ידו הימנית.

השלוחים חלפו במהירות ללא כל שהיות מיותרות, ו"כבקרת רועה עדרו" הסתכל כ"ק אד"ש מה"מ ובחן את כל אחד ואחד. כ"ק אד"ש מה"מ הי' במאור פנים מיוחד, ומפעם לפעם, כשהי' הפסק קל בין אחד לשני, הי' ממשיך להביט על האחרון שעבר. במיוחד יצויין בנו של הרב יוחנן שי' גורארי', שגם אחרי שעבר, סיבב כ"ק אד"ש מה"מ את ראשו הק' והמשיך להביט עליו. להרבה הנהן קלות בראשו הק', ולאלו (והיו הרבה כאלו) מהשלוחים שאמרו "יחי המלך המשיח" או "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" הרים כ"ק אד"ש מה"מ את ראשו הק' והורידו בתנועת עידוד מיוחדת. על שפתותיו הקדושות ניכר היה שנעות מידי פעם, ואחרים יאמרו שכ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן אחר אלו שאמרו יחי וכו'. כשעברו נשות השלוחים עם טפם, חייך אליהם כ"ק אד"ש מה"מ כפי שהי' נוהג בחלוקות הדולרים, אם כי (לדאבוננו) זה עדיין לא היה א ברייטע שמייכל [=החיוך הרחב] שאנו מכירים.

ראשוני היוצאים מהקודש החלו בריקוד ספונטני של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", כשכולם הצטרפו אליהם. א' אף הספיק לארגן בקבוק משקה וכולם אמרו לחיים.

הרב משה שי' קוטלרסקי יצא בהתרגשות מיוחדת, לאחר שתוכניתם הוגשמה ויצאה לאור, והודיע לכל השלוחים שזכות זו שזכו, באה כדי שיוכלו למלא את חובתם ולחזור אל הכינוס להמשך התכנית.

בין העוברים היה גם הרב לייבל שי' זייאנץ שהניח על השולחן ג' תניא'ס חדשים שהדפיס. כל אלו שיצאו היו מרוגשים עד עמקי נפשם, ולרבים מהם אף זלגו דמעות, וכפי ששמענו התבטאות של א' מהם ש"אין תפקידי להעביר הרגשים, אך מי פילל ומי מילל שתשעה חודשים לאחר המאורע המבהיל, זכינו לגילוי גדול זה".

וכאן חייבים לציין את הרגשת כולם, שבשו"א הדבר לא מספק את אף אחד מאיתנו. אנו רוצים רפו"ש נאו.

במשך החלוקה, כשמידי פעם היו הפסקות קלות, הסתובב כ"ק אד"ש מה"מ אל הריל"ג תוך כדי שמסמן בידו הק' לתמיהה ולשאלה האם יש עוד. הריל"ג ענה שעדיין לא סיימו ויש עוד שלוחים שעדיין לא עברו.

עכ"ז נשארו עוד שלוחים רבים שפיספסו בדקה את ה'יחידות' המיוחדת, והרגשתם היתה כשל תשעה באב. באותה עת עמדו מאות בחורים, שלוחים ואנ"ש בכלל על השדרה ממול 770 וההרגשה הכללית היתה: "חדש ימינו כקדם".

כעבור כ-15 דק', כשאחרון השלוחים עבר, אמר הריל"ג לכ"ק אד"ש מה"מ שכולם עברו, וכ"ק אד"ש מה"מ נכנס לחדרו הק' והדלת נסגרה. השעה היתה 3:40.

את המעמד הנציחו הרב ש"ב שי' גולדשטיין בווידיאו, והרב ח"ב שי' הלברשטאם אף צילם תמונות, כשביניהן תמונות ראשונות משנה זו בהם נראה כ"ק אד"ש מה"מ מחייך.

מאוחר יותר נודע, שבסיום תפילת המנחה, לאחר שנסגר הוילון, שאלו את כ"ק אד"ש מה"מ אודות האפשרות שכל השלוחים יעברו לידו והשיב בחיוב, ומיד התבצע הדבר לפועל.

מעריב

קרוב לשעה חמש אחה"צ נכנס אל הקודש פנימה הרופא שעורך את הפיזיותרפי' לדיבור. גם ד"ר גולדשטיין ביקר אצל כ"ק אד"ש מה"מ.

בשעה 5:27 הגיע ההודעה "מעריב נאו" וכעבור כשלוש דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד. ב-5:40 לערך יצא אל המרפסת והקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". כ"ק אד"ש מה"מ החל מיד לעודד את השירה בראשו הק' תוך כדי שסוקר את הקהל (ולצורך כך אף התרומם מספר פעמים מהכיסא), תחלה בתנועות קלות, אך כעבור כדקה החל להניד את ראשו הק' בתנועות עזות לצדדים, למעלה ולמטה, והשירה גברה והתעצמה. לסיום סימן בידו הק' לסגירת הוילון, וסגרוהו. הגילוי נמשך כ-2 דקות והשעה היתה 5:43.

לאחר גילוי נעלה כזה (ולמזל הטוב גם 770 הי' ריק מספסלים ושולחנות) נוצרו מעגלים מעגלים של ריקודים כשמפי כולם מזדעקת לה השירה הק' "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", והשמחה הרקיעה שחקים. היום הגיע היישר מכבש הדפוס הספר שרבים ציפו לו "תורתו של משיח" והוא נחטף כלחמניות טריות. רבים מהשלוחים קנוהו כדי להכניסו לביתם ולעודד את בני משפחתם. הספר מכיל כ-250 עמודים ובו הודפסו בסדר מיוחד השיחות והתשובות של כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע למשיח, מכ"ח ניסן תשנ"א עד לז"ך אד"ר תשנ"ב.

סיום ונעילה והחלטות כינוס השלוחים העולמי

סביב שולחנות ערוכים וארוחת ערב חגיגית התקיימה ב'ג'ואיש סנטר' חגיגת סיום כינוס השלוחים העולמי. הנאומים היו קצרים מהרגיל. במיוחד יש לציין את נאומו הנלהב של הרב זמרוני שי' ציק שדיבר בלהט ע"כ שהפעולות צריכות להיות באופן נמרץ, עד שבכל מקום ומקום בעולם תוכל להיות אותה אוירה מיוחדת שקיימת אצל כ"ק אד"ש מה"מ בעת שמנגנים את הניגון "יחי אדוננו וכו'". בסיום הדברים פצחו כולם בניגון של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" ויצאו למשך דקות ארוכות בריקוד סוער שעבר במעברים הצרים שסביב לשולחנות.

גם הרב י. ק. - חבר אגוח"ח, המל"ח, וממזכירי כ"ק אד"ש מה"מ - העומד מאחורי כינוס גדול הזה, עורר אודות כמה ענינים שמרוב קאכן בעניני משיח שכחו עליהם. ביניהם חלוקת הש"ס הרגילה שמחלקים מיד שנה בין השלוחים, ללימוד בין ר"ח כסלו וכ"ב שבט. הרב ק. לא שכח והודה בשם כולם להרב משה שי' קוטלרסקי - האחראי על הכינוס - ששם את לילותיו כימים למען הצלחת כינוס מפואר זה.

את תוכן ההחלטות הקריא הרב משה שי' קוטלרסקי, כשחלק מהן סווגו כ'פנימיות' וחלקן כ'החלטות חוץ', סה"כ ח"י החלטות. ב'החלטות חוץ' הודגש שהפעולות חייבות להיות חדורות ב"להביא לימות המשיח", וב'החלטות פנים' הודגש שפרסום הענין של יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד צריך להיות באופן המתקבל. הרב קוטלרסקי אף הדגיש, שהקו של היום הוא ש"הולכים איבערקערן די וועלט און איבער נעמן די וועלט מיט דעם ענין פון קבלת פני משיח צדקנו, צוגרייטן זיך און צוגרייטן די וועלט צו קבלת פני משיח צדקנו [=להפוך את העולם ולקחתו עם הענין של קבלת פני משיח צדקנו, להתכונן ולהכינו לקבלה זו].

הרב קוטלרסקי אף טרח והדגיש ש"הוקם ועד מיוחד המורכב מכו"כ שלוחים שיראו איך לצאת בדיעה אחידה והצעות נכונות לגבי הפירסום בענין המשיח בכל דרכי התקשורת, כולל באופן שהי' עד עתה באה"ק בענין ה'היכונו לביאת המשיח'".

בסיום הכינוס החלו השלוחים מנתני' לשיר "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" כשכל שאר השלוחים נסחפו עימם בשירה אדירה ויצאו בריקוד סוער. מעגלים מעגלים נפתחו והקהל הריע בקול "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" ובזה נסתיים הכינוס. השלוחים יצאו תחת אוירה של אחדות מליאה ואיש את רעהו יעזורו לקראת המשימה הגדולה והמיוחדת: "קבלת פני משיח צדקנו".

מאוחר יותר התקיימה ב-770 חגיגת סיום הל' אישות והתחלת הל' גירושין ברמב"ם. בחגיגה השתתפו שלוחים רבים וה'דבר מלכות היה ההדרן על הל' אישות שערך כ"ק אד"ש מה"מ בי"ב תמוז תשד"מ, כשבהמשכו דיבר הרבי שליט"א א פייערדיקע ווערטער [=דברים חוצבי להבות] על הגאולה.

בין הדוברים היו גם הרה"ח ר' ישעי' שי' הרצל מכפר תבור שערך את הסיום ונשא משא תורני בענין; הרה"ח ר' שמעון שי' שער מרחובות שפתח את הל' גירושין ופלפל בענין, והרב יהודה שי' קעלער שהסביר ענין על בנין ביהמ"ק. כן דיבר הרב יקותיאל מנחם שי' ראפ שקישר כהרגלו את הסיום עם הזמן ופרשת השבוע.

לסיום התוועדו כמה שלוחים שזכו כמה שעות קודם לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ. ביניהם יצויינו הרה"ח ר' יוסף יצחק שי' אופן, הרה"ח ר' שלמה שי' מאיעסקי, הרה"ח ר' שלום ד"ב שי' ליפסקר והרה"ח ר' דוד שי' לסלבוים.

רובם של השלוחים יצאו היום לדרכם עם שפע של מטען רוחני שקיבלו בבית משיח, בפרט מהיחידות המיוחדת לה זכו היום לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ. הברכות שבירכו א' את השני בהיפרדם היו לבביות, ואף שמענו ברכה בנוסח של "להתראות בהר-הבית".