י"ב כסלו תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־17:23, 21 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שני י"ב כסלו

עם שחר, בשעה 6:55, התקיים בג"ע התחתון מנין מצומצם לקריאת התורה. להשלמת המנין קראו לחמשה יונגעלייט שהתפללו למטה ולא תיארו לעצמם כלל את שהולך לקרות בחשבם שפשוט עושים מנין לכ"ק אד"ש מה"מ כמידי שני וחמישי. הבעל-קורא היה ר' מיכאל שי' סלוין וההפתעה לא איחרה לבוא. בעת קריה"ת נכח כ"ק אד"ש מה"מ בחדרו וכשאחזו בשלישי, נכנסו הריל"ג, הריב"ק ואינגי ביסטריצקי וכ"ק אד"ש מה"מ יצא מחדרו הק' עטוף בטלית ועטור בתפילין. הבעל קורא אמר את ה'יעמוד' וכ"ק אד"ש מה"מ עלה לתורה. עדי ראי' מספרים שהסדר היה כרגיל; הבעל קורא הראה על מקום הקריאה ובברכות הראשונות והאחרונות לקח כ"ק אד"ש מה"מ בידו השמאלית את כנף טליתו הימנית, נגע במקום הקריאה ונישק. את הברכות לא שמעו אך הן היו ניכרות בבירור על שפתותיו הקדושות. לאחר ה'הגבה', ב'יהללו', תפס כ"ק אד"ש מה"מ במעיל הספר, הקריבו לפיו ונישקו. אח"כ יצאו כל המצטרפים למנין, וכ"ק אד"ש מה"מ נכנס לחדרו הק'.

לתפילת מנחה לא זכינו לצאת כ"ק אד"ש מה"מ.

ב-5:49 נתקבלה הידיעה ש"תפילת ערבית קרובה". בהתאם לדידן נצח הגדול שהי' בי"ג כסלו תשמ"ו בו נפסק ש"המלך אינו מעיד ואין מעידין אותו", ניגן הקהל "דידן נצח" ובשעה 6:00 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד והחלו בתפילה.

עם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת ועוד בטרם סיים הש"צ את הקדיש נפתח הוילון ושוב יכלו לראות את האמנים מפי קדשו. הקהל החל לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" וכ"ק אד"ש מה"מ הסתכל לשמאלו, סקר את הקהל והתרומם מעט עבור אלו שהיו למטה. במשך זמן זה עודד גם קלות בראשו הק' ובהגיע הקהל לקטע המתנגן ללא מילים החל לעודד במרץ רב ולכל הכיוונים. גם כשהגיעו מאוחר יותר למילים "יחי" החל שוב לעודד בתנועות חזקות בראשו הק' ואז סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 6:12 ומשך זמן הגילוי היה כשתי דקות.

קידוש לבנה

כעשר דק' לאחר סיום התפילה יצא כ"ק אד"ש מה"מ לקדש את הלבנה. כבפעם הקודמת גם הפעם הי' זה במרפסת הקומה השלישית והבחורים שעמדו בגג ממול יכלו לחזות בפני הקודש בעת הקידוש. משך זמן שהותו של כ"ק אד"ש מה"מ במרפסת היה כחמש דקות והשעה היתה 6:25.

היום ביקר אצל כ"ק אד"ש מה"מ ד"ר לייב שי' טישהאלץ, וגם היום אמר כ"ק אד"ש מה"מ מספר מלים, ביניהן "פושקע" - כשהד"ר הביא קופת צדקה, ו"טישהאלץ" - כשביטא הרבי את שם משפחתו של הד"ר.

חגיגת סיום הלכות ברמב"ם

הלילה התקיימה חגיגת סיום הלכות איסורי ביאה והתחלת הלכות מאכלות אסורות ברמב"ם, יחד עם התוועדות חסידית לרגל י"ג כסלו - דידן נצח, וי"ד כסלו - יום נישואיו של כ"ק אד"ש מה"מ - דער טאג וואס האט פארבינדן מיר מיט אייך" [=היום שקישר אותי עמכם].

בתחילת ההתוועדות הושמע קטע משיחת קודש ט' כסלו התשד"מ.

את הסיום ערך הרה"ח ר' יהודא שי' קעלער שכהרגלו פלפל בענין בנין בית המקדש.

נואם אורח הי' השליח דתל-מונד אה"ק, ר' עמרם שי' שעתל, שדיבר והזכיר אודות הפעולות שעשה בתל מונד בנוגע לענין פרסום והכנת העיר לקבלת פני משיח צדקנו, ושצריכים לצאת ולספר לעולם את כל האמת, שרק באופן כזה הדבר מתקבל.

הרה"ח ר' יקותיאל מנחם שי' ראפ דיבר וקישר את הסיום עם הזמן ופרשת השבוע. כן סיפר על רמז ששמע (משמו של הרה"ח ר' שלום שי' באקמאן) על הכתוב "שבע יפול צדיק וקם": שבע - נשיא השביעי; יפול - כ"ז אד"ר; צדי"ק - י"א ניסן צדיק שנה; וקם - בגימטרי' 146, ויחד עם 212 (רבי) מגיעים למשיח (358), פי' הדברים שע"י "שבע יפול צדיק" מגיעים ל"וקם" שזהו ענינו של משיח - "וקם שבט".

בהמשך התקיימה התוועדות חסידית עד לשעות הלילה המאוחרות, בה דיברו בין השאר; הרה"ח ר' ש"ב שי' ליפסקער, הרה"ח ר' מרדכי שי' חן, הרה"ח מנחם שי' גערליצקי והרה"ח ר' חיים שי' בארשוויצקי כשהנושא העיקרי היה החידוש שב'משיח' לגבי 'רבי'.