כ"ג ניסן תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־23:02, 25 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום רביעי כ"ג ניסן - אסרו חג בחו"ל

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 3:11, ובסיומה יצא אל המרפסת, כאשר הש"צ אחז לפני קדיש בתרא. בסיום אמירת הקדיש, ניגן הקהל 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', כ"ק אד"ש מה"מ התקרב כמ"פ אל מעקה המרפסת וסקר את הקהל, ובאצבעותיו הק' עודד כל הזמן (כרגיל). לסיום סימן לסגירת הוילון בראשו הק'. כל זה נמשך כ-2 ורבע דק', השעה היתה 3:25.

לאחמ"כ התקיימה 'יחידות', על פתח היכל קדשו, עבור האורחים, חתנים וברי ובנות מצוות והוריהם.

ה'יחידות' ארכה כ-11 דקות. כ"ק אד"ש מה"מ ישב על פתח חדרו בפנים מאירות במיוחד, הביט על כל אחד ואחד במבט מיוחד, ובמשך כל הזמן מלמל בשפתותיו הק', ועל כמה וכמה העיף מבט גם לאחר שעברו על פניו הק'.

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 8:00. התפילה התארכה מהרגיל, ובפרט תפילת שמו"ע, ובסיום התפלה עדיין היתה התמהמהות כל שהיא, ולא הי' ברור באם נזכה לראות את מלכנו, אך כעבור דקת דומי'... יצא כ"ק אד"ש מה"מ למרפסת לקול שירת 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', בעת פתיחת הוילון סימן כ"ק אד"ש מה"מ בתנועה בידו הק' (יצויין כי קורה לפעמים שפתיחת הוילון נסחבת ומתארכת וכ"ק אד"ש מה"מ מסמן בידו לפתיחה), התקרב למרפסת, שפתותיו הק' ממלמלות, משך כל העת הכה באצבעותיו, וכעבור 45 שניות סימן לסגירה בראשו ובידו הק'.

עם סיום תפילת המנחה התקיים בזאל למע' 'כינוס תורה', כרגיל בכגון דא.

בכינוס נטלו חלק רבנים חשובים וגדולי תורה, אורחים וקבועים, ביניהם יצויינו - הרה"ג ר' שמחה שי' עלבערג והרה"ג ר' גבריאל שי' צינער. הנחה את הכינוס הרב שניאור זלמן שי' לאבקאווסקי, ובפתיחה ב"דבר מלכות" כובד הרה"ח ר' י.כ. שחזר על שיחת ק' של הרבי.

הכינוס נמשך כמה שעות, ובלילה בשעה 9:30 התקיים המשך לכינוס - בהתוועדות חסידית יחד עם סיום הרמב"ם.

הרה"ח ר' יקותיאל מנחם שי' ראפ פלפל פלפול מעמיק, הרה"ח ר' דוד שי' רסקין נשא דברים, כמו"כ הרב יצחק שי' שפרינגער דיבר ועורר את הבחורים בשפת לה"ק, אודות תפקידם העיקרי בלימודם בתומכי תמימים, ורצונם של נשיאי חב"ד וכוונתם ביסוד הישיבה.

יצויין כי הרב שפרינגער דיבר בענינים פרקטיים ומעשיים המובנים לכל אחד ואחד, ודיבר בדברים היוצאים מן הלב שנכנסו אל הלב ועוררו את לב כל אחד ואחד לאבינו שבשמים.

בהתוועדות זו חילק הרב לאבקאווסקי ממצה של כ"ק אד"ש מה"מ.

  • * *

לאור ההצלחה הגדולה של שיירת הטנקים שהקיפה את ארה"ב, באופן פנימי, "מחוף אל חוף", במשך כמה שבועות מז' אדר עד לי"א ניסן, לפרסם את ביאת המשיח בעוה"ז הגשמי - יצא משרד השלוחים במבצע חדש: פרסומת קבועה ברדיו .W.I.N.S ארבע פעמים ביום בשפת האנגלית. בתשדיר נאמר: "אביך ציפה לזה, אבא של אבא שלך ציפה לזה, אביו ציפה לזה, והעם היהודי לפני 3300 שנה, כשנעשו לעם, הם חיכו לזה, וכעת זה הולך להתרחש - האדמו"ר מליובאוויטש אמר שמשיח מגיע עכשיו.

- המשיח בבואו, לא יסתפק בעשיית שינויים בעולם, אלא ישנה את כל העולם: עולם שלא יהי' בו לא מלחמה ולא רעב! כל אחד צריך להתכונן לבואו, ע"י שיעשה מצוה ומעשה טוב.

ליתר פרטים נא להתקשר 1-800-4-MOSHIACH".

יצויין כי כל הנ"ל נעשה ע"י משרד השלוחים ובארגונו של הת' יצחק טייכטעל.