ח"י תמוז תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־16:57, 28 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום רביעי ח"י תמוז

בשעה 2:07 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל חדרו המיוחד לתפילת המנחה, ובסיומה יצא אל המרפסת, ונגלה לקהל בעת שאחז הש"צ באמצע קדיש בתרא. חלקו השמאלי של הוילון נפתח כבר אך חלקו הימני (והגדול) נפתח ונסגר חליפות, עקב תקלה מסויימת, וכ"ק אד"ש מה"מ הביט לשמאלו, לעבר הקהל, ובינתיים הספיק הש"ץ לסיים את הקדיש, והקהל החל לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", למראה פני הקודש. הוילון כבר נפתח במלואו וכ"ק אד"ש מה"מ עודד השירה קלות בראשו הק', כשמידי פעם סוקר הקהל מימין ומשמאל, ושוב מביט כלפי מטה, לעומדים בשורות הראשונות. משך זמן הי' ללא כל תנועה ('פארטראכט'), ולאחר כמה דקות נעו שפתותיו הק' לזמן-מה, כשמפעם לפעם פונה לימינו ומעודד קלות בתנועות ראשו הק'. [כו"כ פעמים סקר את כל הקהל שעמד בשורות הראשונות מימין לשמאל, דבר לא רגיל...]. מידי כמה דקות מעודד לפתע בתנועות רצופות חזקות מעט, ומטבע הדברים הקהל מתלהב ומגביר את שירתו באותה עת.

כעבור 9 דקות הביט מעט לצד שמאלו והניד בראשו הק' לחיוב (המסמנת לכאו' על סגירת הוילון), ותיכף הוזנקו המזכירים ממקומם לעבר הוילון..., אלא שברגע האחרון לא היו בטוחים, וחיכו לסימון נוסף. כ"ק אד"ש מה"מ המשיך להביט על הקהל ולעודד מעט בתנועת ראשו, והמזכירים, לפיכך, הבינו שלא הבינו... אך המשיכו לעקוב מקרוב אחר תנועותיו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ. כ"ק אד"ש מה"מ שוב הביט לשורות הראשונות, ולאחמ"כ משך זמן הי' 'פארטראכט', ואחר סקר שוב את הקהל העומד במרחק, ולפתע אף עודד בתנועות קצת חזקות, והקהל התקשה לעמוד בקצב במסגרת הניגון, ועבר ל'הכרזה' של 'יחי'...

[כאן המקום לציין שוב את יעילותם ויוזמתם הברוכה של ה'משי"ח ביפערס', אשר לאחר שהבינו כי יש בגילוי זה (10 דק'!) משום יוצא דופן, שלחו הודעות דרך המכשירים, והתוצאות ניכרו בשטח, כאשר בית הכנסת החל להיות צפוף מדקה לדקה...].

לבינתיים ממשיך כ"ק אד"ש מה"מ לסקור את הקהל ולעודד בתנועות ראשו הק', וכעבור כ-15 דקות הביט מעט לשמאלו ופניו הק' הביעו תמיהה קלה... ואף שהמזכירים אף הם שמו לב לכך, הרי - כפי שנהגו לעיל - משלא ראו סימן נוסף, לא זזו ממקומם, ואילו הקהל המשיך לנגן, ומלך המשיח עודד מדי פעם את השירה. כשעברו 17 דקות, שוב היו עידודים חזקים מעט, והביט לעומדים משמאלו.

כעבור 20 דקות עודד שוב בתנועות רצופות, בסיומם הביט לשמאלו והנהן קלות בראשו הק' (כנראה לסגירה), והפעם סגרו את הוילון, ואילו כ"ק אד"ש מה"מ המשיך לעודד בראשו הק' עד שנסגר הוילון לגמרי. אכן הי' זה גילוי יוצא-דופן מבחינת מחוגי השעון, 21 דקות, כמו גם בעידודיו של כ"ק אד"ש מה"מ.

יצויין, שמאחורי כ"ק אד"ש מה"מ - בשהותו במרפסת - הי' גם הפיזיותרפיסט שהגיע אתמול, מר יוחנן.

וב-770 המשיכו הריקודים... הקהל שמח על הגילוי הגדול (בזמן עכ"פ) שזכה לו, וכבר שמענו מפי כו"כ רמז של כ"א מינוט (גילוי פני הקודש) כנגד כ"א ימים שבין י"ז תמוז לט"ב, והיו אלה א"ך דקות של הקדמת רפואה למכה, בבחינת "אך טוב לישראל"...

לתפילת ערבית לא יצא כ"ק אד"ש מה"מ, ולאחמ"כ נודע שא' מחברי המזכירות שאל בדבר היציאה לתפלה, ונענה בשלילה.

כן נודע שלאחר תפילת המנחה נכנס מר יוחנן ועשה פיזיותרפי'.