כ"ט תמוז תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־17:12, 28 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ראשון כ"ט תמוז - תענית שעות

אין דבר טבעי יותר מהחלטה כואבת זו, שמתקבלת על דעת הרבנים, החל מאז כ"ז אדר, יותר מפעם אחת..., ובפרט כשהמדובר הוא לאחר 4 ימים רצופים שלא זוכים לראות את כ"ק אד"ש מה"מ כלל וכלל, ו"אין אתנו יודע עד מה".

אמנם, יחד עם זאת - למרות שימי ראשון תמיד היו ימים של גילויים מיוחדים, בבחינת "מלך בשדה", וכן בתקופה הראשונה של הגילוי (לאחר ההעלם הגדול ביותר), הי' יחס מיוחד לימי ראשון כאשר מידי יום ראשון הגילוי הי' למשך זמן ארוך יותר ובתנועות עידוד חזקות מאוד, הרי שלאחרונה התווסף לדבר שהחל מלפני ג' שבועות מידי יום ראשון יש 'סאטעלייט' ובו בזמן ניתן לראות את כ"ק אד"ש מה"מ בכל רחבי העולם. זמן הסאטעלייט בין 1:30 ל-2:30, כפי שדיווחנו ביומנים הקודמים

- אך דא עקא, השעה 1:30 עוברת וכבר מגיעה השעה 2:00 ואין שום סימן, ויתירה מכך - חברי המזכירות אף אומרים כי לעת עתה לא נראה שיהי' מנחה.

ואולם, מה רבה היתה ההפתעה כאשר בשעה 2:18 לערך התקבלה ההודעה ב'משי"ח ביפער'ס": "מנחה נאו"... הקהל שהי' באיזור הגיע בתוך דקות למשמע ההודעה המשמחת (באמצעות הביפרים וכיו"ב).

ובשעה 2:28 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד, ושלא כרגיל היתה המתנה של 5 דקות בקירוב, ורק לאחמ"כ הורם המסך והחלו ב'אשרי. לאחמ"כ נודע שבאותה עת אמר כ"ק אד"ש מה"מ 'קרבנות', מה שבד"כ נוהג לאומרם בחדרו, טרם צאתו לחדר התפילות.

המתח אחז בקהל, לאחר שסיימו התפילה ולאחר שגם הש"ץ סיים את הקדיש בתרא ועדיין לא נגלו פני הקודש... הקהל חשב לעורר 'דעת-עליון' ב'אתערותא דלתתא' והחלו לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכעבור כמה דקות של נגינה ראו כי כבה האור הגדול בחדר המיוחד ותזוזות הוילון במרפסת היוו חיזוק לעובדה שמלך המשיח אכן יוצא אל הקהל. או-אז הקהל הגביר את קצב השירה, ועם היפתח חלקו הימני של הוילון - תוך כדי שחלקו הגדול שממול ומשמאל מתעכב - סימן כ"ק אד"ש מה"מ בידו הק' לפתיחה (של הוילון) וסקר את ה'עולם'. יצויין שכמעט לא עודד בראשו הק', אם כי היו עידודים באצבעות ידו הק'. כעבור 55 שניות סימן לסגירת הוילון, ובעודם סוגרים, עודד בתנועת ראשו הק' לשירה.

מיד לאחמ"כ התקיימה 'יחידות' על פתח חדרו הק' ועברו קהל אורחים במשך 4 דקות. היתה זו 'יחידות' ככל ה'יחידויות' שלאחרונה, כאשר כ"ק אד"ש מה"מ מביט על כל אחד ואחת במבט חודר ושפתותיו הק' ממלמלות. כן הניד בראשו לכו"כ.

אין ספק, יציינו רבים, כי תפילת המנחה היתה בהפתעה גמורה. עובדה שקבוצת האורחים מטורנטו יצאה לדרכה כ-10 דקות לפני היוודע אודות התפילה, ובכך החמיצו את ההזדמנות והזכות לראות את מלכנו...

שמא תשאלו במה זכינו היום, לאחר כמה ימים של יובש, לראות את מלכנו?! אף שאין בידינו מענה ברור, אך כדאי לדעת את העובדות:

ובכן, בשעה 1:30 התקשרו מצרפת מארגני 'יום העיון', וסיפרו למזכיר הרב גרונר כי בצרפת מחכים ל'סאטעלייט' קהל גדול - האם כ"ק אד"ש מה"מ יוצא לתפילת מנחה היום? והשיב להם ש"לעת עתה לא נראה".

בשעה 2:10 לערך שוב התקשר הרב ראובן שי' מטוסוב להרב גרונר, ומסר לו שיש בידו בשו"ט לרבי, וביקש מהמזכיר שיספר לכ"ק אד"ש מה"מ מכל ההצלחה הגדולה שהיתה ליום העיון בצרפת. הרב גרונר לקח ממנו פרטים חשובים להעביר לכ"ק אד"ש מה"מ, ולאחמ"כ המשיך השליח הרב מטוסוב ואמר, שכעת מחכים ומצפים 1000 איש בצרפת לראות את הרבי. הרב גרונר הודיע שהוא נכנס בזה-הרגע לרבי, לבשר לו ה'בשורות-טובות' הנ"ל.

לא עברו אלא מספר דקות ונתקבלה הידיעה "מנחה נאו". אף שהקהל בצרפת לא קיבל תשובה מפיו של הרב גרונר, הרי כשראו ע"ג המסך את הריצות ב-770 הי' זה עבורם תשובה ברורה וחיובית..., ובאותם דקות התקשרו לחברה שמארגנת את השידור הישיר, כדי להאריך את שעת השידור [שהרי בשעה 2:30 אמורה להסתיים שעת השידור], ואכן כך נעשה.

ומסיים השליח הנ"ל: צריכים לעשות פעולות חיוביות בעניני משיח ולשלוח לכ"ק אד"ש מה"מ בשו"ט. הרבי מחכה שנעשה מה שהוא מבקש מאתנו, ובפרט בעניני משיח וגאולה.

לתפילת ערבית לא זכינו.

אחר הצהרים התקיים מנין לתהלים ולאחמ"כ מנין עם קריאת 'ויחל', לאלו שהשלימו התענית.

וב-770 החל מהערב מתקיים בכל יום חגיגת סיום מסכת ע"י כולל תפארת זקנים לוי יצחק. הערב הי' זה סיום על מסכת תמיד שערך הרה"ח ר' שניאור זלמן שי' גורארי'. הרב גורארי' אף דיבר דברי התעוררות.