ט"ז שבט תש"מ

מתוך יומן 770
גרסה מ־03:48, 27 באוקטובר 2009 מאת 69.114.218.116 (שיחה)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

היום הגיה כ"ק אד"ש את המאמר ד"ה "באתי לגני" דשנה זו. בשעה 3:00 הודיע הריל"ג שכ"ק אד"ש לא יצא למנחה. למעריב יצא כ"ק אד"ש ובסיום התפלה ברך נוסעים לאה"ק ולצרפת בנסיעה טובה ובשמיעת בשו"ט. בשעה 8:00 החל כ"ק אד"ש לקבל אנשים ל"יחידות", להלן ר"ד ממה שדיבר עם כו"כ (מפי השמועה): לא' שכתב לכ"ק אד"ש מכתבים רבים במשך השנה ולא קיבל תשובה, ענה כ"ק אד"ש על כל השאלות במכתביו (ללא שום בקשה מצדו). א' מעובדי משרד הפנים בירושלים שאל את כ"ק אד"ש מדוע אינו בא לארץ הקודש ובפרט לירושלים עיה"ק וכו', ואמר לו כ"ק אד"ש: האם אתם רוצים לומר לי מהי ירושלים?! הרי אדה"ז פוסק בשו"ע שכל התפלות עוברות דרך שם. וכמו"כ ביאר לו כ"ק אד"ש את הפסוק "וקווי ה' יחליפו כח" - שכשמוסרים להקב"ה את הכחות נותן הקב"ה את כוחותיו לאדם. הרי"ד גרוסמן ממגדל העמק הי' ביחידות למעלה מ-8 דקות. כ"ק אד"ש קרא לעיר "קהילה קדושה מגדל העמק" ואמר לו שינצל את קשריו בצבא וכו'. כמו"כ ברכו לחינוך ילדיו וכל העיר וכן מסר ע"י ברכות לשלוחים בעירו.

לא' אמר כ"ק אד"ש שכשיהי' "יגעת ומצאת" אזי תראה שינוי ממהות למהות.
בין הנכנסים היו גם הר' ניסן נעמנאוו מצרפת, וכן הר' ירוסלבסקי מאה"ק.
בשעה 12:30 סיים כ"ק אד"ש לקבל אנשים ליחידות.