י"ד טבת תשנ"ב

מתוך יומן 770
גרסה מ־18:27, 21 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שב"ק פ' ויחי י"ד טבת

מ"זאל שוין זיין די גאולה" ל"עס קומט שוין די גאולה" ההתוועדות:

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לזאל לקול שירת 'דידן נצח', והתיישב. את הגביע ניגב במפית, ומזג לתוכו (בעצמו) מהבקבוקון, אחר הניח למשב"ק למלאת את הגביע, וכשהוכן, הגביהו בידיו הק' ובירך עליו.

וכאן פתח א' מאנ"ש שי' בקול רם ונרגש בניגון (שעד אז ניגנוהו על המלים "זאל שוין זיין די גאולה") "עס קומט שוין די גאולה משיח קומט שוין".

הקהל הופתע ברגע הראשון מהשינוי, אבל קיבל מהר מאוד את הניגון החדש. המלים המשקפות ביותר את התקופה בה אנו נמצאים (בשנת תשנ"ב!...) - ע"פ דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א כמ"פ בזמן האחרון - פעלו התרגשות מה, והקהל הצטרף לשירה בחיות מיוחדת. גם אלו שעדיין נותר ספק קל בליבם לגבי המלים החדשות, נוכחו עד מהרה לראות את כ"ק אדמו"ר שליט"א בעודדו את הניגון כששביעות רצון ניכרת על פניו הק'. בהמשך גם עודד לעבר זה שהחל את הניגון.

בתחלה עודד בידו א', ומיד עבר לתנועות נמרצות בשתי ידיו יחד. לרגע הפסיק ועודד בידו לעבר הזקנים היושבים על הבימה ולעבר הילדים, ושוב חזר לעודד בשתי ידיו יחד, כשהשמחה באולם רבה ועצומה.

בסיום השיחה הראשונה אמר "ועוד והוא העיקר שעל הכל כבר דובר וסוכם.. הכל הכינו כבר.. צריכים רק לפקוח את העינים ויראו שנמצאים בגאולה האמיתית והשלימה תומ"י ממש"!

אחרי השיחה ניגנו שישו ושמחו בשמחת הגאולה" וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד חזק מאוד וגם בשני ידיו הק' יחד. בכלל הי' נראה מאוד 'אופגעלייגט' (במאור פנים) התנועות היו רצופות ונמרצות פעם ביד זו ופעם ביד שני', וניגנו כך בשמחה רבה משך זמן רב.

לאחר חלוקת המשקה, בעודו אוחז בבקבוק האחרון, הוסיף, שא' ההחלטות מהתוועדות זו - לחגוג את "קיימא סיהרא באשלמותא" דחודש טבת בשנת "נפלאות בתוכה" ברוב פאר והדר ובתכלית השלימות!