י"ד אדר תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־18:08, 25 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ראשון - פורים ה'תשנ"ג

מנין מיוחד התקיים ליד ההול בשעה 8:00 בבוקר.

רבים מהתמימים ואנ"ש יצאו היום ל'מבצע פורים': קריאת המגילה בבתי אבות, הנחת תפילין וכו'. כמו"כ התקיימו 'מסיבות ואירועים' לאחב"י, וב-770 המתין הקהל בשעה "הקבועה", 1:00 לערך, לתפילת מנחה. אך בניגוד ל'קביעות' - דוקא היום "התעכבה" התפלה והקהל פנה לביתו.

בשעה 3:40 תלו שלט ענק באותיות קידוש לבנה: "ברוך הבא מלך המשיח". השלט הוצב על דופן המזגן, ממול המרפסת, בחלקו המערבי של ביהכ"נ. הגבאים חלוקים היו בדעתם, אך הדבר נעשה... וכך נשאר משך כל היום. ובעוד הקהל "דש ומלבן את הנושא", מגיעה הידיעה במשי"ח ביפער'ס: "מנחה בעוד 10 דקות". השמחה היתה גדולה וחשובה, אך הי' זה עדיין לפני קיום ה"עד דלא ידע"... המונים נהרו לתפילה, ונוסף לכך שבכל יום מגיעים רבים, הרי שביום זה, יום חג, בו אנשים לא עובדים, הילדים לא לומדים ואורחים רבים משכונות סמוכות באים אף הם - התמלא בית המדרש מהר, וכך בשעה 4:06 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפלה, לצלילי הניגון 'יחי אדוננו'. תזמורת אמנם לא היתה (כי לא הספיקה לבוא) אך הי' "שמח" בלאו הכי...

בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, הקהל ניגן "אל תירא", ובינתיים נפתח הוילון וכ"ק אד"ש מה"מ נראה אל הקהל. הקהל המשיך לנגן "כי אלוקים" משך זמן קצר, אך לא היתה לכך כל התייחסות מהרבי, ועל כן חדלו. בינתיים סקר כ"ק אד"ש מה"מ את הקהל, הש"צ והעומדים סביבו, והתקרב למעקה. הש"צ אמר את ה'קדיש-בתרא', ועם סיום הקדיש החלו לנגן 'יחי אדוננו'. [חלק מהקהל הרים כוסיות "לחיים"].

כ"ק אד"ש מה"מ עודד השירה בתנועות ראשו הק', וכך ניגנו משך 3:45 דקות. כמה פעמים הרים עיניו הק' והביט על השלט "ברוך הבא מלך המשיח", מתחילתו ועד סופו (יצויין כי השלט הענק התפרס על פני כל רוחב בית הכנסת), עודד בתנועות קלות, וסימן לסגירת הוילון. השעה היתה 4:22.

הקהל הלך לביתו בלב שמח, לקיים את מצות הפורים "משתה ושמחה" במלוא משמעותה... ואמנם, "כטוב לבם ביין" מקבל הקהל תזכורת מה'משי"ח ביפער'ס', שבעוד דקות ספורות יחל הפרוגרם של ה'סאטעלייט' אודות "משיח וגאולה" - במרכזו יראו "שידור חי" מהתפלה במעמד כ"ק אד"ש מלך המשיח.

בדרך כניסתו של כ"ק אד"ש מה"מ מביהכנ"ס לחדרו הק', היו על השולחנות בג"ע התחתון "משלוחי מנות" שאנ"ש שלחו לרבי. המזכיר הציגם בפני כ"ק אד"ש מה"מ ולאחמ"כ שאל האם לנהוג בזה כבכל שנה - לתת למוסדות וכו', ונענה בחיוב (ואכן מאוחר יותר חילקו זאת לבחורים וכו'). המזכיר אף הודיע לרבי שמאוחר יותר יכניס דו"ח משמות הנותנים.

משנכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו הק' - נכנסו 2 גבאי צדקה, הרה"ח ר' משה שי' גרונר והרה"ח ר' זאב יחזקאל הכהן שי' כץ (הנוהגים להיכנס מידי שנה), וכ"ק אד"ש מה"מ קיים באמצעותם את מצוות "מתנות לאביונים" - כ"א קיבל סך $101.

עם היכנסם אמר להם כ"ק אד"ש מה"מ כמה מילים אך לא הבינו (מאוחר יותר העלו בדעתם שמא הי' זה "א פריילעכן פורים"). לאחמ"כ בירך הר' כץ "ברכת כהנים" והרבי ענה 'אמן' על כל דיבור ודיבור, ומשסיים, בירך את הרבי ברפו"ש וכו'.

מאוחר יותר נכנסה אל הקודש משפ' ביסטריצקי: הרה"ח ר' לייבל שי' (הנוהג לתת מידי שנה משלוח מנות לרבי) בנו ר' שלמה וזוגתו (שהתחתנו ז"ע), והרה"ח ר' אברהם יצחק (אינגי) שי'. הם הגישו עוגה בצורת 770 ועליה כתר עליו כתוב "יחי מלך המשיח". כ"ק אד"ש מה"מ חייך ולאחמ"כ לקח בידו הק' את בקבוק המשקה ממשפחת ביסטריצקי, אינגי פתח את הבקבוק, וכ"ק אד"ש מה"מ מזג לכל הנוכחים. הר' לייב שי' בירך את הרבי ברפו"ש וקרובה והרבי ענה 'אמן'. כשהרב ביסטריצקי סיפר זאת לקהל, הוסיף ואמר שכ"ק אד"ש מה"מ הפטירו בברכת "א פריילכען פורים".

כמו"כ הוציא כ"ק אד"ש מה"מ ג' משלוחי מנות, כבכל שנה, להרה"ח ר' מרדכי הכהן שי' ריבקין [כהן], להרה"ח ר' שמואל דוד הלוי שי' רייטשיק [לוי] ולהרה"ח ר' חיים מרדכי אייזיק שי' חודקוב [ישראל]. המזכירים הכינו והציגו לפני הרבי כל משלוח ומשלוח והודיעו מה יש בתוכו, והרבי הניד בראשו הק'.

לאחמ"כ סעד כ"ק אד"ש מה"מ "סעודת פורים", וכפי הנודע, בתחילת הסעודה שתה כ"ק אד"ש מה"מ כוס יין (לקיים מ"ש "חייב איניש לבסומי").

יצויין כי במשך היום הי' כ"ק אד"ש מה"מ "אויפגעלייגט" באופן מיוחד, הן בתפילות והן בחדרו.

עוד בצהרי היום הגיעה 'ניידת השידור' עם הצלחת הגדולה, ע"מ לשדר ב'סאטעלייט' לכל העולם כולו את התפילה במחיצת הרבי. יצויין כי התכנית שהוכנה מבעוד מועד מיועדת לשעה שלמה, ובה, בין השאר, גם שו"ת בעניני משיח וגאולה. המשיבים הם הרה"ח ר' שלמה שי' מג'סקי והרה"ח ר' סימון שי' יעקובסון. לאחר דברי הסבר מתאימים באופן ד"כלים דתיקון", קיבלו את ה"אורות דתוהו" (כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח) "באופן המתקבל". את התכנית הנחה הרה"ח ר' שמואל שי' בוטמאן.

ב-770 עצמו הותקנו 2 מצלמות ווידאו, אחת ששידרה את מלך המשיח ועמדה במרכז 770, והשני' - בעזרת נשים (משמאל לחדר המיוחד) והראתה את הקהל הק'.

בשעה 6:10 נודע על "תפילת מעריב בקרוב". הקהל "יוצא להפסקה" מסעודת הפורים, וגם הזריזים שהגיעו לשלב ה"לבסומי" פרשו ופנו ל'מרכז העצבים' של העולם, ו-770 התמלא מרגע לרגע. השמחה היתה מורגשת והקהל כבר חיבר ניגון חדש למילים של "יחי" - במנגינת "ויהי בימי אחשורוש", וכך ניגנו משך 10 דק', עד לכניסת כ"ק אד"ש מה"מ פנימה.

כמה מאנ"ש טרחו והביאו מביתם משקה, והקהל הצטייד איפוא מבעוד מועד בכוסיות מוכנות לאמירת "לחיים", שהרי, כידוע, ב'מוצאי פורים' שבכל שנה מתוועד הי' הרבי באופן מיוחד ושמח.

בשעה 6:25 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד והחלו בתפילת ערבית, שבסיומה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. גם הפעם ניגנו "אל תירא" ו"כי אלוקים", וגם הפעם לא היתה כל התייחסות לניגון והקהל הפסיק בתוך שניות ספורות. הש"צ אמר 'קדיש בתרא', ואד"ש מה"מ סקר את הקהל, הש"צ והעומדים סביבו וכו'. לאחמ"כ החל לעודד את הניגון 'יחי אדוננו' (שהושר במנגינה הקבועה), וגם הפעם הביט לעבר השלט "ברוך הבא מלך המשיח".

בשתי הדקות הראשונות הביט לכל הכיוונים, כשכל הקהל אף עומד עם כוסיות משקה ואומר "לחיים" לכ"ק אד"ש מה"מ, ולאחמ"כ התחיל לעודד בתנועות חזקות ונמרצות לצדדים, ולאחר משך זמן בתנועות מהירות קדימה ואחורה, והשמחה היתה רבה. כיון שבין הקהל היו "מבוסמים", זה ניגן בכה וזה בכה... אך עכ"ז ניגנו בכל השטורעם. כאמור לעיל, יחד עם הנוכחים כאן עמדו עשרות אלפי איש במקומות אחרים ברחבי העולם וצפו בו בזמן על קודש הקדשים, והרגישו שהרבי מעודדם ועונה להם לחיים על הכוסיות שהם הרימו. כעבור למע' מ-5 דקות סימן כ"ק אד"ש מה"מ לסגירת הוילון. השעה היתה 6:41.

[מצלמה מיוחדת שהתוקנה בעזרת-נשים, העבירה בשידור-חי את המעמד שכלל את קביעת השלט המיוחד שנתלה היום (לפני ערבית) "ברוך הבא מלך המשיח", וכשרואים השלט מחד ומלך המשיח עצמו מאידך - הרי שההתעוררות והשמחה היא כפולה ומכופלת, בבחינת מראה באצבעו ואומר זה...].

הקהל נשאר לרקוד על מקומו בשמחה רבה ועצומה. מעגלים מעגלים רקדו על הרצפה וע"ג השולחנות, על הפירמידות ואיפה לא... כל 770 רקד ושמח עם ה'יחי אדוננו', וכך ניגנו משך שעה ארוכה, שבסיומה התפזר הקהל "בכח" להפסקה קלה מהריקודים, להמשך ההתוועדות והטענת המצברים, ולאחמ"כ לחזור בהמשך הלילה לריקודים ב-770.

  • * *

שבוע לפני הפורים יזם הת' שמואל שי' ערנטריי רעיון חגיגי לפורים לנח"ר כ"ק אד"ש מה"מ, והחליט על קיום לילה של התוועדות וריקודים המוניים ב-770. בין הנימוקים העיקריים - שהרבי דורש שמחה בחודש אדר נוסף על שמחת פורים מצ"ע, ועל כולנה יש את הוראת הרבי אשתקד: "תהי' רפואה קרובה ברוב שירה וזמרה".

כדי שהדבר יהי' בר-ביצוע ובהצלחה, ניגש אל 'המטה העולמי להבאת המשיח', והרב יוסף יצחק שי' שגלוב, פעיל נמרץ ב'מטה', עזר רבות בענין, ובראשותו של הרב שמואל שי' בוטמאן (יו"ר ה'מטה') הדבר נעשה בר-ביצוע. [יצויין כי בשנה שעברה הי' זה "המטה העולמי" שזכה להיות הצינור למסור את ההוראה אודות "שישים יום של שמחה", וכן השנה - על "שלושים יום"]. בצד הכספי הסתייעו בכו"כ מאנ"ש - לתזמורת ולאוכל וכו', ביניהם בלט במיוחד הרה"ח ר' רחמים שי' אנטיאן, שלאחרונה במיוחד "נכנס בכל כוחו" ל'מבצע משיח' באופן פעיל, ו"עושה ומעשה".

במודעות מיוחדות מטעם 'המטה', נכתב כדלהלן:

הודעה חשובה

התוועדות פורים רבתי בבית חיינו (770), הסדר יהי' כדלהלן:

א) בליל מוצאי פורים (יום א') בשעה 6:00 בערב יתקיים על פי הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שידור "סאטעלייט" חי בענייני "משיח וגאולה".

ב) בשעה 9:30 תתקיים התוועדות חסידים רבתית בנושא "מגאולת פורים לגאולת משיח".

ג) ובהמשך לההתוועדות יתקיים, ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (בשיחת פורים תש"מ):

"כשפורים חל ביום א' מיד לאחרי יום ש"ק, שע"ז נאמר "וביום שמחתכם - אלו השבתות": חייבת להיות הדגשה מיוחדת בשמחת פורים שבא לאחרי ש"ק כדי שיהי' ניכר שמחת פורים על שמחת שבת עד לשמחה שלמעלה ממדידה והגבלה..."

ולכן אחרי ההתוועדות תתקיים ע"פ ברכת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (ביום ועש"ק פ' תצוה הבעל"ט) שמחת פורים, בשירה ובריקודים עם תזמורת, עד אור הבוקר.

בואו בהמוניכם

המטה העולמי להבאת המשיח

ואכן, בשעות המאוחרות החלה ההתוועדות שתפסה את מקומה בחלקו המזרחי של 770. המתוועדים היו הרב יצחק שי' גאנצבורג והרב שלמה שי' מג'סקי. הם דיברו בענינים שהזמן גרמא, "משיח וגאולה", ועשרות אנשים עמדו, רכנו והאזינו בקשב רב. הקהל אף ניגן כמה ניגונים והיתה זו התעוררות פנימית ברוח היום הגדול הזה. בהתוועדות אף חולק משקה שהואיל כ"ק אד"ש מה"מ להוציא עבור ההתוועדות והריקודים. לאחמ"כ, בשעה 12:00 לערך, החלו הריקודים ב-770, ומה שהתרחש בהמשך קשה לבטא במלים... הקהל הי' "ספוג" מהגילויים המיוחדים של היום, ובפרט ממעריב, וכן הי' מבושם באופן של "עד דלא ידע"... וכ"ז ועוד השפיע כמובן על הקהל והריקודים נמשכו עד 7:00 בבוקר. הי' זה איפוא באופן של "רוב שירה וזמרה"...

ולאחר שהתקיים חלקו האחרון של דברי כ"ק אד"ש מה"מ מאשתקד, "ברוב שירה וזמרה", כולנו מחכים עתה להתגשמות בעיני בשר חלקו הראשון והמובטח - "תהי' רפואה קרובה", מי"ד ממ"ש".