ה' ניסן תשמ"ב

מתוך יומן 770
גרסה מ־20:41, 28 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ב' ה' ניסן ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:15 קראו בס"ת ד'בית רבקה' כשהכניסו הס"ת שרו "שישו ושמחו" ואד"ש הורה כל הזמן להגברת השירה ע"י שהכה בידו הק' על השולחן עמדו ורקדו ע"י ארון הקודש ואח"כ כשהכניסו המשיך אד"ש להורות לשיר וחיכה עד שיסגרו את ארון הקודש אך לא סגרו אח"כ הפסיק אד"ש הסתכל לארון ומייד סגרו ואז יצא לחדרו.

11:05 יצא אד"ש לספרי' חגור אבנט ובידו מעטפה חומה. נתן וחילק צדקה נכנס לספרי' לקח חתיכת מצה מ-6 חבילות שהיו שם בכדי לשולחם לארה"ק ע"י ר' מ. גרליק (מנה"ח) אח"כ אמר אד"ש שימסור את זה לועד הרוחני שיחלקו כמו בשנה שעברה ובהוספה, ואד"ש אמר לו שיקח ג"כ לעצמו חתיכת מצה ואמר לו תודה על השליחות ושיודיעו לאד"ש כשיגיע לארה"ק, ובאיזה יום יחלקו את המצות, וכן שיודיעו מי קיבל מצות. אד"ש שאל מתי נוסע מכאן, ואמר שנוסע ב-2:00 [הטיסה בשעה 5:00] ואמר אד"ש שעד שנוסע שהמצות ישארו כאן שזהו מקום שמור ביותר. ואד"ש אמר שיראו שבנסיעה זה יהי' שמור טוב ובהוספה. ושאל מי מסדר את זה ואמר: קותי ראפ. ואד"ש אמר לו 'יישר כח'. אד"ש בירך את מ.ג. (הנ"ל) 'פסח כשר ושמח ... ושיהי' בשורות טובות בחג הפסח ולפני פסח וכו'...' אד"ש נתן לו סכום כסף ואמר שזה שייך לוועד הרוחני ושיפדו לצדקה כפי שהי' בשנה שעברה ועוד בהוספה וכן נתן לו קונטרס [הגדה של פסח], המכתב כללי של מוצש"ק פר' ויק"פ ואמר שזהו מכתב כללי ששייך ג"כ אליו. אח"כ נתן לו אד"ש מכתב עבור חיילי צה"ל ואמר לו שיהי' שליח להולכה [הוא הביא מכתב מחיילי צה"ל בארה"ק]. אחרי שיצא אד"ש וירד את המדרגות הסתובב ושאל היכן ר' בערל [לוין] וכשהגיע אמר לו אד"ש בינתיים זהו על אחריותך (המצות כנ"ל, הוא עובד בספרי') ועליך מוטל לשמור. אח"כ שרו "שישו ושמחו" ובדרכו הורה להגברת השירה. יצא למנחה 3:20 לאחרי קדושה אמר את ה'נשיא' ויה"ר, יצא למעריב 7:05 כשנכנס חייך לא' [עדין שטיינזלץ (אבן ישראל)], נסע לביתו 11:55.