ל' סיון תשמ"ב

מתוך יומן 770
גרסה מ־21:29, 28 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ב' ל' סיון ה'תשמ"ב

הגיע ויצא לקרה"ת ב-10:10 עיין ברש"י שדיבר בשבת (בבראשית וכו') קראו בס"ת דתו"ת לאחרי שבירך הברכות העיף מבט על מ"ש על הברזל של הבד שגוללים עמו את הס"ת לאחרי שקראו בתורה וכו' כשהלך לצד הבימה לקח את הבד ועיין במה שכתוב שם. בצד א' כתוב "ער"ח שבט – ל"ג בעומר תשמ"ב" ויש ציור של כתר תורה אח"כ הסתכל על הצד השני שם כתוב 'ישיבת תות"ל' לאחרי שגמרו לאמר את הקדיש הצמיד הבד לס"ת כרגיל. יצא לתפילת מנחה 3:35 לפנ"כ נתן סידור לחתן אחרי התפילה בירך נוסעים 'פאָרט געזונטרהייט זאָל זיין בשו"ט' כשאמר מילים האחרונות הסתובב לאחוריו כנראה לחתן שנוסע לחתונתו לאיטלי' שעמד ע"י הקופה. אח"כ אד"ש קרא (ע"י לייבל) להרב קארזאנאבסקי ודיבר עמו בגעה"ת כ-5 דקות אח"כ יצא אל המזכירות ונכנס הנ"ל עם אישה אחת ודיברו עם אד"ש עוד לערך כ-20 דקות. יצא למעריב 9:35.