א' שבט תשנ"ג

מתוך יומן 770
גרסה מ־16:51, 22 באוקטובר 2007 מאת יומן-770 (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום שב"ק ר"ח שבט

תפילת שחרית ומוסף התפלל כ"ק אד"ש מה"מ בחדרו בשעה מוקדמת, ולאחמ"כ קידש וכו'.

בשעה 11:30 לערך התקיימה קריאת התורה בזאל למע' בסמיכות מקום ל'הול', כשהדלתות הפונות לג"ע התחתון פתוחות. במנין זה, יש לציין, עולים החתנים וכיו"ב כאשר כ"ק אד"ש מה"מ אינו יוצא לתפלה עם הציבור.

עם סיום התפלה בבית הכנסת, אמרו כל הקהל כנהוג פסוק בפסוק קאפי' צ"א, ולאחמ"כ אמרו את כל ה'ליום השבת' בתהלים לרפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אדמו"ר שליט"א. מס' דקות לאחמ"כ התקבלה הידיעה [המשמחת] 'מנחה', ובשעה 12:40 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילה, הש"צ הי' שוב הרב שלמה לייב שי' אברמוביץ שניגש לעמוד, ועם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת והקהל ניגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. כ"ק אד"ש מה"מ עודד את השירה בתנועות ראשו הק', התרומם מעט וסקר את כל הקהל הק', ולאחמ"כ עודד בתנועות חזקות מעין אתמול, וכעבור 2 דק' סימן לסגור את הוילון. השעה היתה 1:05.

עם צאת כ"ק אד"ש מה"מ, התקיימה התוועדות לכבוד שבת ר"ח, ביחד עם אופרעפניש של חתן, במזרחו של בית הכנסת. הרב ר' דוד שי' רסקין התוועד עם הקהל ואף חילק משקה שהואיל כ"ק אד"ש מה"מ להוציא עבור ההתוועדות - כרגיל מידי שבת בשבתו.

מוצש"ק

מאז ש"פ מקץ לא זכינו לתפילת ערבית של מוצש"ק בנוכחות ובהשתתפות כ"ק אד"ש מה"מ, והיום זכינו ב"ה לשינוי לטובה גם בזה.

וליתר פרטים:

ב-5:50 יצאו הריל"ג והרחי"ק מחדרו הק' של הרבי, והודיעו שניהם 'פה אחד': "מעריב". כעבור כ-20 דק' נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד לתפילת ערבית, ועם סיום התפלה, 6:20, יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. באותה עת אחז הש"צ באמצע אמירת קדיש בתרא, כ"ק אד"ש מה"מ הביט לעבר הש"צ וענה אמן, ולאחמ"כ החל 'המבדיל על הכוס' באמירת ההבדלה [בהעדרו של 'המבדיל בבית משיח', הרב יוד'ל קעלער שי', מילא בנו את מקומו, והשתדל לנגן אפילו כאביו...]. כ"ק אד"ש מה"מ הביט לעברו, ומשך כל ההבדלה הי' מרומם מעט מכסאו. עם סיום ההבדלה החל הקהל לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', כ"ק אד"ש מה"מ עודד את השירה בתנועות ראשו הק', וניגנו כמשך דקה, כשבסיומה סימן כ"ק אד"ש מה"מ, והריל"ג שאל האם לסגור והניד בראשו הק' לחיוב. משך זמן הגילוי נמשך כשלוש דקות והשעה היתה 6:23.