י"ח אייר תנש"א

מתוך יומן 770
(הופנה מהדף ח"י אייר תנש"א)
יומן 770

יום חמישי, ח"י אייר – ל"ג בעומר

בתפילת שחרית השתתפו (מעבר למחיצה) תלמידות ביה"ס "בית רבקה", לרגל סיום והתחלת הס"ת שנכתב ע"י המוסד. בקריה"ת קראו בס"ת של משיח, כרגיל בל"ג בעומר.

בסיום התפילה הכריז הגבאי ר' זאב יחזקאל הכהן שי' כ"ץ על מעמד הכנסת הס"ת וכו'. בסיום ההכרזה קרא כ"ק אדמו"ר שליט"א לריל"ג ושאלו משהו, ואח"כ יצא מביהכ"נ כשמעודד את שירת "שישו ושמחו בשמחת הגאולה".

בביהכ"נ היו תלויים שלטים (בקשר עם סיום והכנסת הס"ת) – א' בקיר המערבי (מעל הפירמידות), ועוד א' בקיר הדרומית-מזרחית.

אחרי התפילה, בשעה 11:00, התקיימה הכנסת הס"ת בהשתתפות אנ"ש והתמימים שיחיו. את המעמד הנחה השליח ר' שמואל שי' קפּלן מבולטימור, ובשעת מעשה התקיים שידור לווייני מכל המעמד (סיימו להרכיב את המצלמות וכו' באמצע תפילת שחרית) [ראה לעיל יומן י"ז אייר].

שיירת התהלוכה הגיעה מ"בית רבקה" – שם סיימו את הס"ת, כשבראש השיירה משאית ענק ועליה הס"ת. תזמורתו של ר' אלי שי' ליפּסקער מוקמה לצד האפיריון והנעימה בזמירותיה, והקהל הגדול שבעקבות המשאית ליוה את הס"ת עד ביהכ"נ ב-770.

במרכז הבמה היו מנהלי "בית רבקה", ובראשם ר' לימא שי' מינקאָוויטש והשליח ר' א.י. ש"ט, וסביבם 90 התומכים (שכ"א מהם נתן 1,000 דולר וקנה את הזכות לכתוב א' מתשעים האותיות האחרונות בס"ת), ובראשם הנגיד הנודע מר רוני שי' פּערלמאַן.

הילדות אמרו את שנים עשרה הפסוקים, ואח"כ נשא המנחה הנ"ל נאום קצר כשמסביר אודות המעמד המיוחד.

כל המנהגים נערכו כמפורט במכתבו הידוע של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ; ספרי התורה שבארון הקודש הוצאו כדי לקבל את פני הספר החדש, הנוכחים אמרו את פסוקי "אתה הראת" וערכו שמונה הקפות, והכל בשמחה והתלהבות גדולה, בליווי נגינת כלי הזמר, והקהל שר ורקד לכבוד התורה.

המנחה הנ"ל ביאר ותירגם לאנגלית, כך שגם אלו הצופים בשידור יבינו את המתרחש.

עם סיום חלק זה, החלו מיד בכתיבת הס"ת השישי. המארגנים הודיעו שכל אותיות חומש בראשית כבר "תפוסות", ונערות "בית רבקה" כבר עובדות במרץ על מכירת אותיות חומש שמות.

במהלך המעמד התקיימו גם כמה "אָפּשערעניש'ן" [= תספורות], כנהוג בל"ג בעומר.

המעמד הסתיים בשעה 12:30 [ראה לקמן ש"פ אמור שהתייחס כ"ק אדמו"ר שליט"א למעמד זה].

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע למקוה בשעה 12:45. כשיצא מחדרו הק', נתן את הסידור לחתן ובירכו, ונתן לכאו"א מבני המשפחה מטבע – מהמיוחדות שחולקו אתמול בלילה.

ליד המקוה עמדו כ-40 נשים תחיינה שביקשו ברכות עבור ילדים (בקשר עם יום הסגולה של ל"ג בעומר כמובא ב"היום יום" ועוד), וכ"ק אדמו"ר שליט"א בירכן וחילק לכאו"א מהן מטבעות לצדקה. מהמקוה חזר בשעה 1:30.

לאוהל נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 1:55 לערך. כשיצא מחדרו הק', נתן את הסידור לחתן (נוסף) ובירכו, ונתן לו מטבע מאלו שחילק אתמול בלילה באומרו שישאיר את המטבע לעצמו ויתן את שוויה לצדקה, וכן נתן למשפחתו. לפני שנכנס למכונית נתן מטבע כנ"ל לילד א' שעמד שם.

בדרכו לאוהל, עבר דרך הפארק שבשדרת טרוי בין הרחובות איסט ניו יורק ומייפּל, שם התקיים כינוס גדול של "צבאות ה'" (מטעם הנהלתה) דשכונת קראַון הייטס "כאן צוה ה' את הברכה". מכוניתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנסה לפארק ועשתה סיבוב שלם כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מעודד בשתי ידיו הק' לעבר כל הילדים, ועל פניו הק' היה נראה נחת רב (היה זה אַ מלכות'דיקן ציור!). אח"כ נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א לאוהל.

מהאוהל חזר בשעה 8:38, ובשעה 8:47 נכנס לתפילות מנחה ומעריב כשלפני כן הודיע על חלוקת דולרים לצדקה אחרי מעריב.

בכניסתו לתפילה שר הקהל (בניצוחם של חברי הקבוצה מצפת) את הלחן "בר יוחאי נמשכת אשריך", וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בידו הק' כרגיל.

בסיום התפילה והכרזת הגבאי, ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבימה וחילק לכאו"א שטר א' של דולר לצדקה. בעת החלוקה חייך לכו"כ אנשים שעברו, וכן לילדים וילדות כרגיל, ולילדים שאמרו "משיח נאַו" ענה: "אמן".

החלוקה ארכה כ-20 דקות, ובסיומה הכניס כ"ק אדמו"ר שליט"א שני שטרות לסוף סידורו, נתן שטר לריב"ק, ופנה לארון הקודש. לאחרי שנגע בפרוכת – הגיעה עוד אחת שלא קיבלה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הוציא שטר א' מסידורו ונתן לה, ובשעה 9:24 יצא מביהכ"נ כשמעודד בחוזק את שירת "שובה ה'".

אח"כ המשיך הקהל בביהכ"נ לרקוד למשך זמן על הניגון הנ"ל.

כעבור רבע שעה, התקיים בביהכ"נ כינוס ואסיפה מיוחדת ודחופה מטעם "מטה התמימים העולמי" להבאת המשיח. השתתפו כמעט כל התמימים שיחיו, וכמה מהתמימים נשאו דברים (בהנחיית הת' שלמה שי' הומינער) ומסרו דו"ח מהפעולות עד עתה, ותשובותיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א על זה.

הנואמים היו: הת' אברהם שי' שטערענבערג, הת' מרדכי שי' פרקש (בשידור ישיר מישיבת מיאַמי) והת' אפרים שמואל שי' מינץ. כמו"כ נאמו מחברי הנהלות הישיבות: ר' שלום שי' חאַריטאָנאָוו, ר' דוד שי' ראַסקין ור' נחמן שי' שפּירא.

בעיקר דיברו אודות המשך הפעולות: 1) להמשיך ביתר שאת ויתר עוז בהתחזקות בשמירת הסדרים ובכל מה שקיבלו על עצמם; 2) לדעת היטב את השיחות ומאמרים בעניני משיח וגאולה שבתורת נשיא דורנו; 3) על הוצאה לאור של קובץ חידושי תורה בענינים הנ"ל, שיהא מוכן עכ"פ ליום הבהיר כ"ח סיון (יובל שנים לבוא כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית נ"ע לארה"ב); 4) אודות כך שתלמידי התמימים המה "חיילי בית דוד" וכולם רוצים לדעת מה הם עושים ובמה הם עוסקים, ולכן צריכים להראות דוגמא חיה בפעולות בקשר להתגלות המשיח – אשר נמצא בתוכנו! ולא להתפעל מאלו המקררים ומחלישים את כל הפעולות בהנ"ל, ובפרט שרובם מגיעים לחג השבועות (וד"ל...).

בעת האסיפה סופר גם (בשם המזכיר) על תגובת כ"ק אדמו"ר שליט"א המיוחדת לחתימות של התמימים על התחזקות בשמירת הסדרים.

מאוחר יותר התקיימו התוועדויות חסידים בין הרבה מהתמימים שיחיו בכל רחבי השכונה "כאן צוה ה' את הברכה", בקשר עם ה"יום זכאי" של ל"ג בעומר.

בימים אלו המשיכו לחפור בעומר בכל שטח הגדר, וכן בנו גשר גדול (מלוחות עץ גדולים) מע"ג חלק משטח החניה, בו יכולים להיכנס שוב למשרדי הבנינים של 784 ו-788 איסטערן פּאַרקוויי דרך הפתח של בנין 784, וכמו"כ יכולים להיכנס לביהכ"נ הגדול ע"י כבש מיוחד דרך הפתח שליד הטלפונים.