כ"ז תשרי תשס"ט

מתוך יומן 770
גרסה מ־15:34, 9 בספטמבר 2009 מאת סתם אחד (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | צפו בגרסה נוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
יומן 770

יום ראשון, כ"ז תשרי

לפני התפילה התקיים שיעור ב"בשורת הגאולה" (שיעור זה נפסק במשך חודש תשרי, וכעת חודש).

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00; סיום התפילה 10:39.

כ-20 דקות אחרי התפילה (10:59) יצא לפתח ג"ע התחתון לחלוקת השטרות לצדקה. החלוקה השבוע התארכה מאוד ונמשכה למעלה משעה (!) כאשר (ע"פ ההשערה) למעלה מאלף אנשים נשים וטף זכו לחלוף על פני הקודש. יצוין כי כמה וכמה פעמים באמצע החלוקה הוכרחו לשלוח שליח לפרוט עוד ועוד שטרות...

בין העוברים הי' מקורב בשם שלמה אברז'ל (עיין י"א מרחשון תשס"ט).

החלוקה הסתיימה בשעה 12:00.

[יש המציינים את ה"שטורעם" בענין זה בתקופה האחרונה ובפרט בימים האחרונים (וד"ל – ראה לקמן בתשובות ומענות), ורואים במוחש שבזכות זה מגיעים יותר ויותר יהודים "לקבל פני משיח" במעמד נשגב זה].

למנחה נכנס בשעה 3:15; סיום התפילה 3:28.

יש לציין שבתפילות בימים אלו, מתפללים ילדי קבוצת "מחנה משיח" (– אלו שנשארו עדיין ב-770) במזרח 770, ליד ועל מדרגות בימת התפילה.

אחרי התפילה התקיים שיעור מרכזי בעניני גאומ"ש במזרח 770 בענין "לפרוק את החבילות – כלים מעשיים לקבלת פני משיח", שנמסר ע"י הת' שד"ב וואָלף שי' (קבוצה ס"ו).

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 6:45; סיום התפילה 6:59.

בלילה התקיימה התוועדות עם הרב גיא מלכה שי' בפינה הצפונית-מזרחית, והתוועדות נוספת עם הרב שלמה זלמן לנדא שי' על בימת ההתוועדויות.