י"א מרחשון תשס"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, י"א מרחשון

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00; סיום התפילה 10:39.

כעבור כ-20 דקות יצא לחלוקת השטרות לצדקה ליד פתח ג"ע התחתון, שנמשכה כ-12 דקות.

במזרח 770 התקיימו כמה התוועדויות בר-מצוה, וסעודה רחבה נתרמה ע"י ר' חנינא הכהן שפּערלין שי' לז"נ אביו ע"ה.

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:15. בסיום התפילה (3:29) הודיע הרב יקותיאל ראַפּ שי' על קידוש לבנה (לאלו שלא עשו אתמול) ו"שירה וזמרה" הלילה אחרי מעריב, ואח"כ אמרו תהילים עד השעה 3:35. בצאתו, בירך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נוסעים (כרגיל פעמים רבות בימים אלו).

למעריב נכנס בשעה 6:45; בסיום התפילה (6:56) הודיע הרב ראַפּ שי' שוב על "קידוש לבנה".

כפי שהודיעו, בחוץ התקיימו ריקודים מתוך שירה וזמרה.