א' מנחם-אב תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני ר"ח מנחם-אב

היום לא זכינו לתפילות במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ.

ועפ"י הוראת כ"ק אד"ש מה"מ לערוך סיומים החל מר"ח מנחם-אב עד לחמשה עשר באב, משודר הסיום, כבכל שנה, ברדיו היהודי, מטעם ועד מגיני ומרחיבי חינוך הכשר. המנחה הוא הרב יהונתן שי' הקנר, והסיום היום נערך ע"י הרב לוי שי' גרליק, במסכת תענית.

גם הערב התקיימה חגיגת סיום מסכת, ע"י הרה"ח ר' אברהם שי' אזדבא על מסכת סוטה.