א' מרחשון תש"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב', בדר"ח מר-חשון

היחידות שהיתה צ"ל הערב נדחתה למחרת.

אחר מנחה החל כ"ק אד"ש לנגן "ופרצת". בירך את השלוחים הנוסעים למונטריאול.

בערב אור ליום ג' פ' נח, התוועד כ"ק אד"ש ואמר שא' הסיבות להתוועדות היא מפני שעכשיו מתחיל הענין ד"ויעקב הלך לדרכו" (כפשוטו). משך ההתוועדות ערכו כמה "שבע ברכות" לחתנים וכלות שהתחתנו בשבוע האחרון. בסיום אחת השיחות אמר כ"ק אד"ש שאלו שלא היו כאן בשמח"ת הרי זה דבר נכון וקיים (בכל הט"ו לשונות) שיאמרו "לחיים" וישלימו עכשיו את השמחה דשמח"ת וכו'. כ"ק אד"ש רמז לכו"כ לומר "לחיים" על כוסות גדולים. בסיום ההתוועדות החל לנגן "כי בשמחה". אח"כ עשו עוד "שבע ברכות", ורמז כ"ק אד"ש שימסרו הכוס להכלה והחל לנגן "מהרה ישמע", אח"כ החל כ"ק אד"ש לנגן "ניעט ניעט", ולאחמ"כ החל שוב "כי בשמחה" ויצא.