א' תמוז תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' א' תמוז ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:10 [עם מגבעת חדשה. למעלה זהו פס ישר בלי 2 השקעים בקצה, בצד [כעבור יום עשה כנראה לייבל שלוש נקודות חלשות בקצה כמעט ולא מורגש] וכן הי' בקודם, כמדומני שהכובע הקודם הוא מתשרי תש"מ וכן הי' לפניו כמו זה מקומט בשוליים מסביב וכו' ורק אז החליף] יצא למנחה 3:45 [לפנ"כ בירך חתן] (שמעתי שהרש"ג נכנס אל אד"ש ב-9:15 ושהה לערך עד תפילת מעריב) מעריב 9:30.