א' תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

ליל ראש-השנה

דקות מספר לפני התקדש החג נפתחו דלתות בית הכנסת והקהל התפרץ פנימה. קהל האורחים תפס עמדות במקומות הפנויים שנשארו עבורו, ועם תחילת ה'מעת¬לעת' החלו באמירת תהלים.

בשעה 8:10 לערך החל הש"צ, הרב נחום שי' קפלן, בתפילת ערבית. רוב רובו של הקהל התפלל במנין זה, בלב שבור, אשר במעריב הראשון של השנה החדשה, הי' תהא שנת נפלאות דגולות, איננו זוכים להתפלל במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ... אך, כמתאים לראש השנה בו ישנו הענין של "בנין המלכות", הכריז כל הקהל לפני תחילת התפלה, מיד לאחר ניגון 'אבינו מלכנו', ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", וכן גם בסיום התפילה.

עם סיום התפלה, בשעה 8:40, החל הקהל לעזוב אט אט את בית הכנסת, איש איש לביתו באיחולי 'לשנה טובה תכתב ותחתם', אלא שלפתע פתאום נשמעה שעטת ריצותיהם של התמימים שירדו בבהלה מהזאל למעלה ובפיהם הבשורה: "מעריב נאו", ובעוד הקהל עומד ותוהה באם כ"ק אד"ש מה"מ יוצא לתפילת ערבית או היישר למרפסת, עברה הידיעה אשר כ"ק אד"ש מה"מ יוצא למעריב, ובתוך כחמשה רגעים נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד. הש"צ, הרב שלום הלוי שי' ברוכשטט, התפלל לפני העמוד, ובסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. שלא כרגיל הכריז הקהל: "גוט יו"ט, לשנה טובה תכתב ותחתם", ולאחמ"כ ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", ומיד החלו לנגן כרגיל.

כ"ק אד"ש מה"מ שהה במרפסת משך זמן ארוך מהרגיל, כ-11 דקות, כשבמשך כל הזמן סקר הקהל משמאלו וממולו ועודד מדי פעם בתנועות ראשו הק'. בא' הפעמים תיקן זקנו הק' בידו השמאלית ובאותה עת הביט אל הקהל ממולו. העידודים היו קלים, אך הגילוי הי' ארוך ו'ראש השנה'דיק'. לסיום פנה לשמאלו לסגירת הוילון. השעה היתה 9:22.

יצויין כי לכבוד החג הגיעו כל הצוות: חמשת המזכירים, כולל הרב סימפסאן והרב מינדל, וכמו"כ הד"ר רעזניק העושה בימים אלו כאן, ובמרפסת נכחו אף הם כחבריהם.

לאחמ"כ חזר כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו הק', קידש ואכל סעודת חג.

יום א' דראש-השנה

עוד מאתמול החלו להתלחש התמימים ואנ"ש מה יהי' בתקיעות השנה, לפי התכנית הגלותית, האם נזכה שהברכות ייאמרו כ"ק אד"ש מה"מ אם לא, האם כ"ק אד"ש מה"מ ישב במרפסת בעת התקיעות, וכו' וכו'. חבר המזכירות, הריל"ג שי', נכנס לקודש פנימה לפני התפילה כשבידו שלושת השופרות, ושאל "באם כ"ק אד"ש מה"מ יצא לתקיעות לחדר התפילות", וכ"ק אד"ש מה"מ נענה בחיוב. לאחמ"כ שאל "באם הבעלי תקיעות יהיו הרב דוד שי' רסקין לתקיעות מיושב, והרה"ח ר' לוי שי' טננבוים לתקיעות מעומד, כפי שהי' בשנה שעברה", וכ"ק אד"ש מה"מ ענה בחיוב. לאחמ"כ מסר השופרות לכ"ק אד"ש מה"מ ע"מ שיגיבהם, ושאל "האם הרבי עושה אותם לשלוחיו שהם יתקעו להוציא הקהל ידי חובה", והסכים כ"ק אד"ש מה"מ.

בשעה 10:00 לערך לא מחכים (לע"ע, לדאבוננו) לשששששש... הש"צ מתחיל "דבר הלמד... שיבנה... הודו... ועולם כמנהגו נוהג???!

בשעה 11:27, כשהש"צ הרה"ח ר' אלי שי' ליפסקער אחז ב'מודים', נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד. 'שים שלום' ניגן הש"צ כרגיל, וכ"ק אד"ש מה"מ עודד בתנועות ראשו הק'. חדי העין שהבחינו מבעד לחלון (האטום) המשיכו לנגן, עד שהגיעה האות מלמע' שכ"ק אד"ש מה"מ חדל מלעודד.

למפטיר כובד הרה"ח ר' דובער שי' ווייס ולאחמ"כ החלו בהכנות לתקיעות: כל הקהל אמר קאפיטל צ"ב פסוק בפסוק, ולאחמ"כ הכריזו ג"פ יחי. הריל"ג פתח את חלון ההזזה בחדר המיוחד, ע"מ שיוכלו לשמוע למע' בבירור יותר.

הרב דוד שי' רסקין התחיל "למנצח לבני קורח מזמור". לאחמ"כ התחיל לומר את הפסוק הראשון "מן המצר", אך הקהל (שהיה במיצר אמיתי) התחיל יחד איתו את הפסוק, והמשיך לומר לבדו את כל שאר הפסוקים, כבשנה שעברה...

הרב דוד שי' רסקין אמר את הברכות ותקע התקיעות. הרב מארלו הי' המקריא, ובסיום התקיעות אמר כל הקהל יחדיו שוב את שלושת הפסוקים. דמעות ניגרו מעיני אנשים באותו זמן, כאשר כל אחד עשה חשבון צדק בנפשו איפה הוא עומד ולפני מי הוא עומד... להיזכר ב"עלה אלוקים בתרועה" שהרבי היה אומר... בניגון המיוחד של הברכות... בתקיעות עצמן... בנעימה המיוחדת של ה"בשמך יגילון כל היום"... והיום...

לאחר התקיעות נשאר כ"ק אד"ש מה"מ בחדרו הק' גם לתפילת מוסף (שלא כבשנה שעברה, בה יצא מיד לאחר התקיעות). התפילה היתה במהירות מעט (מ-12:45 עד ל¬1:40), לפי הוראה מלמע', והחזן הרב מרדכי שי' ברקוביץ התפלל בנעימות. בניגון 'הוא אלוקינו' שבקדושת מוסף עודד כ"ק אד"ש מה"מ והקהל המשיך לנגן שוב, עד שהגיעה האות לסיום. בשעה 1:40 כבר אחזו לאחר התקיעות האחרונות והריל"ג שאל את כ"ק אד"ש מה"מ באם יתפלל עתה תפילת מנחה, וכ"ק אד"ש מה"מ נענה בחיוב. הש"צ המשיך איפוא בתפילת המנחה, בסיומה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, עטוף בטלית. הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", וכ"ק אד"ש מה"מ הביט מעט לשמאלו ולאחמ"כ למולו, ובמשך למע' משתי דקות סקר הקהל, עד שפנה לשמאלו, והי' זה האות לסגירת הוילון. השעה היתה 2:00.

לאחמ"כ קידש כ"ק אד"ש מה"מ ואכל, ומשנשאל אח"כ ע"ד תשליך, השיב בשלילה, ושלושת חברי המזכירות יצאו א"כ בזה אחר זה לתשליך, בחצר 770, והי' זה סימן מובהק שכ"ק אד"ש מה"מ אינו יוצא.