ב' מנחם-אב תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' ב' מנחם אב ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:05. חילק צדקה, אח"כ עשה בידו הק' 'שלום' לילדה קטנה. אחה"צ כשנסע לביתו ב-6:50, נתן צדקה, ומיד כשנכנס למכונית החל לקרוא בחלק מעיתון שאחז בידו הק'. כשחזר מביתו ב-7:35, עמד הרב ליווי בפתח געה"ת, ואמר שיש לו תמונה מהציון(?) של אדמו"ר מוהר"ש, ונכנס לגעה"ת ודיבר עם אד"ש כ-10 דקות. יצא למעריב 9:30.