ב' תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

ליל ב' דראש-השנה

מוקדם מהמתוכנן (עכ"פ ביחס לאתמול), בשעה 7:37, נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית, ובשירת 'יחי' הורם המסך בחדר התפילות והש"צ, הרה"ח ר' ליפא שי' שפירא, התפלל לפני העמוד, ובסיימו יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הקהל כבר ניגן 'יחי', וכ"ק אד"ש מה"מ הביט כרגיל לשמאלו ולמולו. כעבור כשתי דקות עודד לפתע בתנועה חזקה מלמע' למטה, תנועה שחישמלה את הקהל, שהגביר את שירתו בעוז, וכעבור שניות ספורות המשיך כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בתנועות נמרצות מלמע' למטה, בזה אחר זה משך זמן, כשמידי פעם מניף ראשו הק' בחזקה. לרגע הפסיק וסקר הקהל ואף התקרב למרפסת וסקר במבטו החודר את הקהל שעמד למטה (דבר שלא היה כבר זמן רב), וכעבור כחצי דקה עודד שוב בתנועות רצופות וחזקות והקהל יצא מגדרו, וכשכולו שאגה הכריז שוב ושוב - "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד". כעבור 6 דקות סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 8:00 בדיוק.

יצויין כי במשך כל הזמן אף הכה כ"ק אד"ש מה"מ באצבעו הק', לעידוד השירה.

לאחמ"כ נודע אשר היציאה לתפילה זו באה ביוזמתו של כ"ק אד"ש מה"מ.

יום ב' דראש השנה

היום לא זכינו לראות את מלכנו. בהגיע הש"צ לקריאת התורה, בשעה 11:30 לערך, המתין הקהל לאות מלמעלה, המתנה של כשעתיים, בה אמרו תהלים וניגנו עשרת הניגונים לכ"ק אד"ש מה"מ ועוד, כאשר רק בשעה 1:00 לערך נודע אשר קריאת התורה והתקיעות יתקיימו בזאל למעלה, כבכל שבת בה לא יוצא כ"ק אד"ש מה"מ לקריאת התורה. אכזבת הקהל היתה רבה, מה גם שזו הפעם הראשונה ששומעים התקיעות בשעה שכ"ק איננו עימנו בבית הכנסת כלל ועיקר (בשנה שעברה זכינו ביום זה לראשונה לראות את מלכנו, והנה השנה, בשנת נפלאות דגולות, לא זוכים אנו, מה גם אשר נודע כי המזכירים שאלו כמ"פ את כ"ק אד"ש מה"מ, ושלל מוחלטות את היציאה אל הקהל). את הקריאה שבזאל למעלה קרא הרה"ח ר' מרדכי שי' שוסטערמאן, והרב דוד שי' רסקין תקע התקיעות. הצפיפות היתה רבה, כאשר חלק מהאורחים קיוו שכ"ק אד"ש מה"מ יצא לתקיעות. דלת חדרו של כ"ק אד"ש מה"מ היתה פתוחה משך כל התפילה. הש"צ למוסף הי' הרה"ח ר' יהודה שי' קעלער, שהתפלל במהירות ובנעימות. בשעה 2:45 נסתיימה התפלה.

ובזאל הגדול למטה תקע התקיעות הרב לוי שי' טננבויים, שבתקיעות דמעומד התחלף עם הרב דוד שי' רסקין, זה תקע למטה וזה למעלה. לתפילת מוסף עמד הש"צ הרב יוסף הלוי שי' וויינברג, כך שכאשר גמרו להתפלל בזאל למעלה, אחז הלה עוד באמצע חזרת הש"צ. המזכיר הרב גרונר מסר אשר לאחר שיסיימו להתפלל ישאל אודות תפילת מנחה. לפועל הזדרז הלה בתפילתו, ומשסיים נודע כי לעת עתה לא תתקיים תפילת מנחה.

במשך כל היום לאחמ"כ לא היתה הזדמנות לתפילת מנחה, וכך הי' גם בתפילת ערבית: מלמע' מסרו אשר יתחילו להתפלל, ובשעה 8:15 התפלל הש"צ הרב נחום שי' קפלן מעריב. רובו של הקהל פנה לביתו, ממורמר על ההעלם גדול זה, אשר לא זכינו לראות כלל את מלכנו. חלקו האחר לא מיהר ללכת, בתקוה שמה שאירע בלילה הראשון יחזור על עצמו ונזכה לתפילת ערבית, אלא שלפועל, כאמור, לא הי' מעריב, ורק בשעה 10:00 התפלל כ"ק אד"ש מה"מ תפילת ערבית ולאחמ"כ קידש ואכל סעודת שבת.