ג' אייר תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שבת קודש ג' אייר

עם בוקר התפרסמה בקהל הידיעה אודות הסתלקותו של הרב חמ"א חודקוב ע"ה, ובמשך השבת העלו אנ"ש והתמימים זכרונות וסיפורים מהאיש ופועלו הרב, יצויין כי הרב חדקוב הי' בעסקנות ציבורית החל מלפני 65 שנה בברית המועצות ומאוחר יותר משנת תש"א בבוא כ"ק אדמה"מ שליט"א לחצי כדור התחתון, עבודתו התמסרותו והתבטלותו לכ"ק אד"ש הי' לשם דבר.

קריאת התורה התקיימה במועדה בזאל למע'.

בצהרי היום התקיימה התוועדות חסידית ב-770 ע"י הרב סעריבארנסקי והרב פלוטקין. בהמשך התוועדו הרב דוד פלדמן, הרב יוסף לאש והרב שמרי' מטוסוב. נקודת ההתוועדות היתה בהנוגע לתפקידנו העיקרי כיום.

גם לתפילת מנחה לא זכינו לראות את מלכנו והתקיים מנין מיוחד לקריאת התורה בזאל למע', כבתפילת שחרית. מובן מאליו, אשר העובדה שבמשך כל השבת לא זכינו לראות את מלכנו כלל - לא הוסיפה לשמחת השבת...

מוצש"ק

עם צאת השבת נודע אודות צאתו של כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית, ושמחה רבה מילאה את הקהל הק', שמיהר לתפוס את מקומו בציפי' דרוכה לצאת כ"ק אד"ש מה"מ.

בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. המבדיל, הרב קעלער, החל בהבדלה וכ"ק אד"ש מה"מ הפנה את מבטו - לאחר שסקר את הקהל משמאלו - אל המבדיל, וכך בתנוחה רכונה מעט המשיך להביט זמן רב עליו. אף לאחר שהחלו לנגן - המשיך עדיין להשאר בתנוחה זו וניגן בפיו. לאחמ"כ סקר מעט את הקהל והחל לעודד בתנועות ראשו הק' בחזקה, קדימה ואחורה, והקהל ניגן במרץ לא רגיל. לסיום סימן לסגירת הוילון. הגילוי נמשך 5 דק'.

עם צאת השבת נודעה הבשורה אודות פטירת הרב חודקוב ע"ה ברחבי העולם ושלוחים ועסקנים מכל רחבי ארה"ב מיהרו להגיע להלוי' שאמורה לצאת למחרת בשעה 1:00 בצהרים.