ג' ניסן תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי ג' ניסן

קריאת התורה התקיימה במועדה.

בשעה 2:19 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה, [חתן קיבל סידור מידו הק', ולאחמ"כ החלו התפילה], ובסיומה יצא אל המרפסת. הש"צ אחז באמצע 'קדיש בתרא', ובסיימו, החל הקהל לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. עם פתיחת הוילון הביט כ"ק אד"ש מה"מ, כרגיל, לשמאלו תחילה ולעבר הקהל שלמולו, ולאחמ"כ לשאר הצדדים ועודד את שירת הקהל בתנועות קלות בראשו הק'. כן הביט לעבר הקהל שעמד בהמשך בית הכנסת, וכעבור למע' מ-2 דקות עודד בתנועות חזקות וסיבוביות; התקרב למרפסת ומיד פנה לשמאלו לסגירת הוילון.

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 6:45, ובסיום התפלה יצא אל המרפסת, כאשר אחזו עדיין באמצע 'קדיש בתרא'. הזיזו הוילון וכ"ק אד"ש מה"מ סקר הקהל מכל צדדיו, התקרב למרפסת ועודד בתנועות קלות בראשו הק'. והיום, שלא כרגיל, התקרב למרפסת כמ"פ וכמו"כ סקר את הקהל מכל צדדיו [- גם זה למעלה מהרגיל]. קבוצה שעמדה ליד הש"צ עם כוסיות 'לחיים' בידיהם, זכו למבטו של כ"ק אד"ש מה"מ בנענוע ראשו הק' 'לחיים', ולאחמ"כ החל לעודד בתנועות חזקות מעלה ומטה והקהל הגביר את שירתו ב'שטורעם'. כעבור משך זמן סימן לסגירת הוילון. הגילוי נמשך קרוב ל-5 דקות, והשעה היתה 7:00.

חגיגת סיום הלכות ברמב"ם

"והעשירי יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אכי"ר"

הערב התקיימה חגיגת סיום הלכות 'טומאת מת' והתחלת הלכות 'פרה אדומה', שבה מסיים הרמב"ם "והעשירי יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אכי"ר".

תחילה השמיעו שיחת ק' די"א ניסן תנש"א, וכל ה'עולם' עמד והכריז ג"פ 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'.

הרה"ח ר' מנשה שי' פרמן פתח את החגיגה באמירת קאפ' צ"א, פסוק בפסוק.

את הסיום ערך הרה"ח ר' יקותיאל מנחם שי' ראפ, שכרגיל קישר הכל עם הזמן.

את התחלת הל' 'פרה אדומה' ערך הרה"ח ר' שמעון שי' סילמאן, שכהרגלו ריתק את הקהל בפלפולים וחידושים נפלאים בדברי הרמב"ם.

הרה"ח ר' אליעזר שי' רפפורט עשה 'הדרן' על הלכות טומאת מת, ובהמשכה התוועד הקהל עד לשעות הקטנות של הלילה. בין המתוועדים - הרה"ח ר' מנשה שי' פרמן, השליח הראשי דמדינות צ'ילי, העושה כאן בימים אלו.