ג' שבט תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני ג' שבט

ועוד בהתקדמות הבניה:

עקב עבודות הבניה יהיו הכניסות הראשיות לבית-הכנסת סגורות

את פני הבאים לבית הכנסת - 770, הפתיעה מודעה שתלתה על הדלתות הראשיות המשמשות כניסה ויציאה לביהמד"ר, וכך נאמר בה:

"עקב עבודות הבניה יהיו הכניסות הראשיות לבית-הכנסת סגורות היום יום שני ג' שבט.

הכניסה לבית-הכנסת תהיה אך ורק דרך הכניסות האחוריות (הכניסה מרחוב יוניון, והזאל הקטן).

עם הציבור הסליחה".

הגבאים

המנין לקריה"ת התקיים כרגיל בזאל למע'.

הבוקר ביקרו את כ"ק אד"ש מה"מ הד"ר מור והד"ר רוזן שי'. כמו"כ הי' גם ד"ר איירו שי' וויס.

בביקורו העלה ד"ר מור אופטימיות ותקוה גדולה אשר ענין הדיבור יחזור בקרוב ממש.

משמרות המעת-לעת של לימוד תורת כ"ק אד"ש מה"מ, ובעניני משיח וגאולה בקשר עם ג' שבט כנ"ל - התקיימו גם היום, בהשתתפות טובי המגידי-שיעורים: הרה"ח ר' יצחק שי' מישולבין, והרה"ח ר' י.כ., הרה"ח ר' דוד שי' פלדמן - שלמד את השיחה שהוגהה בלה"ק - "מקדש מעט זה בית רבנו שבבבל"; ובעוד הקהל יושב ומאזין לשיעור, נפתח חלון החדר המיוחד ומבעד לחלון הוציא הריל"ג את ידו וסימן למהר ולהתכונן לתפילת מנחה (השעה היתה 1:44). בתוך דקה עברה ההודעה הרשמית ("מנחה בעוד 10 דק"') ע"ג ה'משיח ביפער'ס' והכל הזדרזו לתפילה.

קהל רב זרם ל-770 ורובם הוזקקו לעשות 'הקפות' סביב לביהמד"ר, כיון שבעקבות 'התקדמות' הבני' נסגרו כמה דלתות של 770 והדלת היחידה שנותרה היתה דרך יוניון, ומי שלא ידע על כך קודם - למד על בשרו את הכיוון הנכון, תחילה ב'הקפות' מסביב לבית הכנסת (עד יוניון סט'), ואח"כ, כשהגיעו, נאלצו להדחק בפתח שגודלו כאמתיים על ארבע...

בשעה 1:54 נדלק האור בחדר המיוחד וכ"ק אד"ש מה"מ נכנס פנימה. כעבור מס' דקות (1:58) הורם הוילון והתחילו בתפילת מנחה.

עם סיום התפלה (2:09) הורדו הוילונות והאור במרפסת נדלק. הי' זה סימן מובהק שכ"ק אד"ש מה"מ יוצא אל המרפסת [והאוירה היתה של 'תמידים כסדרם' (במצבנו הגלותי), שכן שוב רואים את הרבי מידי יום]. הקהל ניגן בעוז את הניגון 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' וכ"ק אד"ש מה"מ עודד השירה בתנועות ראשו הק'. ישיבתו של הרבי היתה קצת מורחקת מהרגיל, מה שהוסיף יותר בנוחיותו של כ"ק אד"ש מה"מ. ואף כי הדבר הקשה על ראייתו של הקהל העומד קרוב, בכל זאת זכו אף הם לראות את פני הקודש, כאשר כ"ק אד"ש מה"מ התקרב והתרומם מכסאו מעט והביט על כולם. וכך משך 2 דק' ניגנו את הניגון 'יחי', כשכל הזמן מעודד ומלווה את השירה בתנועות ראשו הק'. לסיום, סימן לסגירת הוילון ע"י פנייתו לשמאלו. השעה היתה 2:12.

בין קהל המתפללים, נכח גם הגה"ח ר' פנחס שי' הירשפרונג ממונטריאל. הרב הירשפרונג הגיע לארה"ב כדי לבחון את התלמידים, וכיון שהגיע, 'קפץ' אף הוא לבית משיח.

גם לאחר שנסגר הוילון המשיך הקהל לנגן, שהרי באותה עת נמצא הרבי עדיין עמנו מעבר לוילון, ועד לסגירת האור בחדר המיוחד (המסמן את יציאתו של הרבי), ממשיכים לנגן.

מי שרוצה לראות במו עיניו את הניסים שמתגלגלים ב-770, שיבוא היום ויראה איך מאות אנשים יוצאים דרך 2 פתחים צרים כל כך, ועם כל הלחץ והדוחק, אין נפגעים... ומי שחשב כי הניסים היו פעם, כאשר "עומדים צפופים ומשתחוים רווחים", בעת התפילה, בעת ההתוועדות וכיו"ב, רואה איפוא כי גם היום ביהכנ"ס מלומד בניסים, אם כי לאחר התפילה או לאחר ההתוועדות, על כל 'צעד ושעל'...

בתוך דקות ספורות (לאחר התפילה) עברנו "מבית הכנסת לבית המדרש"... במזרחו של ביהכנ"ס ממשיכים ללמוד אודות 'בית רבינו שבבבל' ('מ'כאפט אריין'), ובמערבו רכונים התמימים על גמרותיהם וכו'.

מעריב

בשעה 5:56 התקבלה הידיעה ב'משיח ביפער'ס': "מעריב נאו", ובתוך 4 דק' נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד. הש"צ, הרה"ח ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק, ניגש ל'עמוד' (לרגל היארצייט [הראשון] של אמו, אשת הרה"ח ר' שניאור חיים הכהן שי' גוטניק - מרת רייזל (שושנה) ע"ה), ועם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. הקהל ניגן בעוז 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' ובעת הניגון עודד כ"ק אד"ש מה"מ קלות מידי פעם בראשו הק', ואף התרומם מעט ע"מ לראות את כלל הציבור. באמצע הניגון הביט משך זמן מהורהר [פארטראכט] ולפתע עודד מס' פעמים בתנועות ראשו הק' בחזקה לצדדים ומלמע' למטה. לסיום פנה לשמאלו לעבר הריל"ג, והי' זה סימן לסגירה. יצויין כי הדבר נמשך כ-4 דק' והשעה היתה 6:15.