ג' תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' ג' תשרי - צום גדלי'

גם היום אכל כ"ק אד"ש מדבר מאכל שהגישו לו בשעות הערב. יצויין שדבר זה מראה על התקדמות בבריאותו של הרבי שליט"א.

במוצאי הצום הכין "ועד סעודת שלמה" סעודה מיוחדת לכל מאן דבעי, כדי לסעוד את ליבם לאחר הצום. הסעודה הוכנה ע"י הרה"ח ר' יהודה שי' בלעסאפסקי - מנהל הועד - תהא משכורתו שלימה מן השמים.

ב'הול' למעלה הכינו התוועדות מיוחדת לרגל יום הולדתו של הד"ר רוזן שי', ולאחמ"כ אף זיכו את התמימים שי' בהשתתפות, והוציאו את שאריות המזון וכו' לקהל שנכח בזאל למעלה.

ב-770 למטה התקיימה חגיגת סיום רמב"ם והתוועדות מיוחדת.