ד' מרחשון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שבת קודש ד' מר-חשון

נודע שכ"ק אד"ש הואיל להוציא (באמצעות הרי"ק) בקבוק משקה להשליח הר' מענדל שי' רסקין, בקוט. לוק. אשר במונטריאול-קנדה, עבור סיום הרמב"ם שיערך בע"ה ביום שלישי ז' מר חשון וביחד עם סעודת הודי' על העבר (הניסים הגדולים שהיו ע"ע בנוגע לבריאותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א) ובקשה על להבא.

גם להת' מנחם שי' מיכאלשוילי יצא (באמצעות הרי"ק) בקבוק משקה, עבור ילדי צ'רנוביל בכפ"ח, שהנ"ל עובד עימם.

לשחרית עמד הש"צ הרב בנציון ליין-רסקין, לרגל היאצ"ט אחר אמו ע"ה.

לפני חזרת הש"צ המתינו מעט לצאתו של כ"ק אד"ש, אך לאחר מספר דקות הודיע הגבאי שאין מה לחכות ושימשיכו הלאה. גם לקריה"ת המתינו מעט ונודע שלע"ע אין עבור מה לחכות. בסיום קריה"ת עלו כל צוות הגבאים עם הבעל קורא ל'הול' למעלה, וקראו בתורה עבור כ"ק אד"ש.

הקהל לא הסכים לעזוב את 770, בתקוה להפתעות, בפרט לאחר שנודע שכ"ק אד"ש מלך המשיח התפלל בחדרו בשעות הבוקר ואכל סעודת שבת. בלב כולם היתה התקוה שבתוך דקות יצא כ"ק אד"ש אל החדר לתפילת מנחה. אך כעבור כמחצית השעה, משנודע שהמזכירים הלכו לביתם לסעוד את סעודת השבת, הלך גם הקהל לביתו.

לקראת השעה 3:00 חזרו רבים ל-770, בהמתנה לתפילת מנחה. לבינתיים התועדו כנהוג בכל שבת, והרב דוד שי' רסקין חילק מבקבוק המשקה שיצא (באמצעות הריל"ג) מאת כ"ק אד"ש. בסמיכות מקום התקיימה גם התוועדות לדוברי אנגלית ונכח בה קהל לא קטן.

בשעה 3:03 כ"ק אד"ש יצא אל החדר המיוחד והפעם ההודעה נמסרה ע"י חברי וועד המסדר מטעם הריל"ג בתוך דקות נעשה סדר מיוחד,

למנחה ניגש הש"צ הרב ברוך שלמה שי' קונין.

עם סיום התפלה התחילו לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", תריסי חלונות החדר הורדו, אך עדיין לא היה ברור לאיפה יצא כ"ק אד"ש. בעוד הקהל מביט אל המרפסת נראו תזוזות בחדר, הריל"ג פתח את הוילון השלישי, וכ"ק אד"ש נראה כשהוא יושב במקומו, מול החלון האמצעי (מאוחר יותר נודע, שהמזכיר שאל ע"ד היציאה למרפסת, והשיב בשלילה, ואז פתחו את התריס), כך שרק אלו שעמדו על בימת ההתוועדות, יכלו לראותו. אך משסימן בידו הק' לאות תמיהה, הורד התריס וכ"ק אד"ש עבר אל החלון השלישי, ומיד נפתח התריס מחדש, וכ"ק אד"ש נראה אל כל הקהל.

במשך הזמן ששהה שם, עודד מעט בראשו הק' ולאחר כמחצית הדקה סימן לסגור את התריס. הריל"ג שאל וכ"ק אד"ש ענה בחיוב, ועודד (כרגיל לאחרונה) פעמיים בידו הק'. גם בשעת הורדת התריס עודד עוה"פ. השעה היתה 3:30. בשעה 5:20 יצא שוב כ"ק אד"ש, כשהפעם לתפילת ערבית. עם סיום התפלה יצא כ"ק אד"ש אל החלון השלישי והרב יודל שי' קעלער הבדיל על הכוס. כ"ק אד"ש הסתכל עליו במשך כל זמן ההבדלה וכמ"פ העיף מבט על הקהל. בעת אמירת הפסוק "ליהודים", ניכר היה על פיו הק' שאומר עם הקהל. בסיום הברכה-אחרונה, בירך ר' שלמה הכהן שי' איידלמן (יחד עם אחיו הכהנים) את כ"ק אד"ש בברכת כהנים, וכ"ק אד"ש ענה אמן. ר' שלמה שי' קונין החל לנגן ברוסית "שטאבע רבי ביל זדאראוו אי זאביל זא דאקטאראוו" [=שהרבי יהי' בריא, וישכח אודות רופאים] כשכל הקהל אחריו, וכ"ק אד"ש הביט בו בחזקה, ומעט על העולם. כעבור זמן קצר החל להביט על התריס וסימן לסגור, ולאחר כחצי דקה סגרו. בעת הסגירה המשיך כ"ק אד"ש להביט על התריס, ולא עודד כלל, לא בידו ולא בראשו - לא ניגנו "יחי אדוננו"... השעה היתה 5:34, וזמן הגילוי היה כארבע דקות.

מוצש"ק

הלילה התקיימה חגיגת סיום הלכות חמץ ומצה והתחלת הלכות שופר סוכה ולולב ברמב"ם. בהתוועדות דיברו כמה וכמה משפיעים חשובים, כהרב מרדכי שי' קוזלינר, הרב פנחס שי' קארף, הרב מאיר שי' אבצן, שבין הדברים סיפרו גם זכרונות מהרב אשר ששונקין ע"ה, שהשבוע חל היאצ"ט שלו.

הרב יקותיאל מנחם שי' ראפ הנחה את החגיגה, תוך כדי שמקשר את הסיום עם הזמן, כהרגלו.