ד' מרחשון תשס"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, ד' מרחשון

השעונים שכוונו אתמול, לא כוונו במדויק וכל השעונים ב-770 מאחרים בשתי דקות. בעקבות כך, החלו כל התפילות היום באיחור של שתי דקות.

תפילת שחרית החלה בשעה 10:02. לא אמרו תחנון ("מנורת התחנון" דלקה – אחרי זמן רב שלא הי' צורך בה). סיום התפילה 10:40.

כעבור כ-20 דקות יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת השטרות לצדקה, שנמשכה 18 דקות (עד השעה 11:18).

בשולחן המזרחי (משמאל ארון הקודש) התקיימה התוועדות בר-מצוה, ולאחריה – התוועדות בר-מצוה נוספת וגדולה יותר. כמו"כ התקיימה התוועדות לרגל "הנחת תפילין" מאחורי בימת התפילה.

תפילת מנחה החלה בשעה 3:17 והסתיימה בשעה 3:29, אח"כ אמרו תהילים עד השעה 3:38.

תפילת מעריב החלה בשעה 6:47 והסתיימה בשעה 6:58.

לערך בשעה 7:30, התקיימה התוועדות "צאתכם לשלום" קטנה על בימת ההתוועדויות לכמה מאנ"ש והתמימים הנוסעים.

בלילה התקיימה התוועדות לתלמידי קבוצה ס"ז מאחורי בימת התפילה.