ה' מנחם-אב תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' ה' אב - הסתלקות האריז"ל

הגיע מביתו 10:15. נסע למקווה 10:50, נתן מכתבים לבנימין ונתן צדקה. חזר מהמקווה 11:35, חילק ונתן צדקה. ילדה קטנה קיבלה המטבע ומיד רצה החוצה, אד"ש נעמד ואמר בקול 'לייגט אריין אין פושקע! אד"ש חיכה עד שהילדה חזרה עד הפרוזדור, חייך ונכנס לחדרו. נסע לאוהל 3:00, חילק צדקה. חזר מהאוהל ויצא למנחה ב-9:00. יצא למעריב ב-9:30, אח"כ נסע לביתו ולא שרו.