ו' אדר תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' ו' אדר ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:05 לפני מנחה נכנסו לגעה"ת שני חתנים לקבל ברכה וסידור, למנחה יצא ב- 3:25 אחרי התפילה בירך נוסעים [לברזיל] א' מהם קיבל כשהכניס פתק על נסיעתו, דולר לצדקה. למעריב יצא ב- 6:48 הניח ידו על מיצחו כמו במנחה - כל משך תפילת מעריב מלבד בק"ש הניח ידו על עיניו.