ו' אייר תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי ו' אייר

הערב ביקר אצל כ"ק אד"ש מה"מ הד"ר טישהאלץ, ונודע כי יצא שבע-רצון מביקור זה, לאור ההתקדמות בכמה תחומים.

בשעה 2:03 נודע ע"ד תפילת מנחה הקרבה ובאה, והרחובות מלאו מאדם... הצעירים שבהם באו על גלגלי האופניים, ולצידם נעו המכוניות ש'זרקו' את נוסעיהם ע"י 770, כמו גם יתר האנשים שרצו בין גלגלי המכוניות והאופניים... והצד השוה שבהן - לזכות לראות את המלך. ואולם, לאחר המתנה של 15 דקות מסמנים מבעד לחדר המיוחד שלא תתקיים כעת תפילה... הקהל, אין צורך לומר, כאב את האכזבה, ושב איש איש לעיסוקו. אך אף א' לא מסתפק ב"שכר פסיעות" - התקוה בפי כולם היא לחזור שוב על אותו מסע... ויפה רגע אחד קודם!