ו' מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' ו' מנחם-אב

כבכל שנה, גם היום התקיים ב-770 כינוס ילדים (ראלי) גדול לכל ילדי ה'קעמפס' וה'דיי קעמפס' שהגיעו לשם כך מכל רחבי האזור.

את הכינוס הנחה הרב שמעון שי' העכט שנשא - יחד עם כולם - תפלה ובקשה ליושב במרומים להחיש את רפואתו השלימה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש, הכינוס עבר בשידור ישיר ובהשתתפות אלפי ילדים באה"ק וברוסי' וברחבי העולם, שגם הם אמרו כמה פסוקים בשידור ישיר.

את הסיום היומי שברדיו ערך הרה"ח שיעי' שי' העכט שסיים את מסכת תמיד (באנגלית).

הערב התקיים ב-770 מסיבת סיום הלכות טוען ונטען, את הסיום ערך הרה"ח אברהם יצחק ברוך שי' גערליצקי ראש ישיבת אהלי תורה.

נודע שההתקדמות בענין הפיזותרפי' נמשכת וכ"ק אד"ש התהלך מעט (נתמך במישהו) היום.

הלילה צפו הבחורים בוידיאו של הרבי מברכת החמה - תשמ"א.