ו' סיון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי - א' דחג השבועות

קריאת התורה התקיימה בשעה הרגילה בזאל למעלה, ולאחמ"כ נשארו הדלתות פתוחות עד לאחר ה'ברכת כהנים' המרכזית, שהתקיימה בתוך ההול.

במנין הגדול של 770 למטה, לפני קריאת התורה, עלתה לבימת הקריאה קבוצת רבנים ובראשם הרב הנדל ממונטריאל, שגזר שהרבי חייב להיות בריא, והקב"ה חייב להחיש את רפואתו, ושהרבי יתגלה ויולכנו קוממיות לארצנו הק'.

עם סיום התפלה, בשעה 12:30, התקיים מחוץ ל-770 - מול הפתח הראשי - כינוס גדול בסימן 'בנינו ערבים בעדינו', בהשתתפות עשרות ילדים. בכינוס שמעו הילדים את 'עשרת הדברות' ולאחמ"כ דיבר בפניהם הרב לוי שי' גאלדשטיין. במשך הכינוס התפללו-זעקו הילדים לרפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש מה"מ.

לפני הכינוס ירד א' האברכים והודיע בביהמד"ר אודות הכינוס שיתקיים בחוץ לכל הילדים. ידיעה זו סולפה (כנראה, שלא במתכוין) ובתוך שניות הוקפץ כל 770 לשמע הידיעה ש"הילדים עוברים עתה אצל כ"ק אד"ש מה"מ"... כמובן שהיתה זו ידיעה בדוי', ו(לדאבוננו) 'לא הי' ולא נברא'.

בשעה 1:30 לערך נודע - 'מנחה נאו'.

כעבור כ-5 דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד, ובסיום התפלה יצא אל המרפסת, כאשר הש"צ אחז בסוף 'קדיש בתרא'. חלק מהקהל החל להכריז 'גוט יו"ט' (בעוד שהש"צ אחז בקדיש) ומיד השתיקוהו, ותיכף בסיום הקדיש החל הקהל לנגן, כרגיל, 'יחי', אלא שחלק אחר, וביניהם אורחים רבים הרגילים להכרזות 'גוט יו"ט', החלו להכריז, וכך נוצר בלבול קל... כ"ק אד"ש מה"מ מיד סימן בתנועה בידו הק' ועצר את הכל, הריל"ג שאל דבר מה ולפי תשובת כ"ק אד"ש מה"מ סימן להמשיך לנגן.

כ"ק אד"ש מה"מ סקר מעט את הקהל, וכעבור דקה ורבע סימן לסגירת הוילון.

בשעה 6:00 לערך, כשמאות אנשים, נשים וטף ממתינים מול חזית 770: אולי נזכה שכ"ק אד"ש מה"מ ילווה את ההולכים כמידי שנה - יצא הרב דוד שי' רסקין, מארגן התהלוכות, והודיע אשר כ"ק אד"ש מה"מ לא יצא, ותיכף פתח בניגון ה'מארש', שהתערב בניגון 'יחי' שהושר בפיהם של חלק מהתמימים - והתהלוכה יצאה לדרכה.

התהלוכה המרכזית יצאה לבארא פארק, וכמו"כ יצאו רבים לאיסט-סייד, פלטבוש, איסט-פלטבוש, קאנארסי, סי-גייט ועוד.

ההולכים לבארא פארק התכנסו, כרגיל, ברחוב המרכזי, ברחבה הגדולה, ושם הכריזו הילדים 'י"ב הפסוקים' ולאחמ"כ ג"פ 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכל הקהל, המקומיים כהאורחים, הכריזו 'יחי המלך המשיח'!

יצויין, כי אשתקד, כעת הזאת, היתה זו הפעם הראשונה שזכינו לראות את הרבי מאז כ"ז אדר. מובן איפוא כי היתה זו שיחת היום בפי אנ"ש והת', והכל אחוזי תקוה וציפי' לראות גם היום את כ"ק אד"ש מה"מ.

לתפילת ערבית לא יצא כ"ק אד"ש מה"מ.

למרות שבמודעות נכתב אשר זמן מועד החזרה מהתהלוכה הוא קרוב לחצות ליל, בשעה 11:45, מיהר הקהל להגיע כמה שיותר מוקדם, כדי לקדם כל הפתעה שיכולה להיות... בכל אופן, בשעה היעודה 770 הי' מלא מפה לפה, ואזעקת שוא אף קפיצה עוד עשרות שעמדו בחוץ לשמע ה'ידיעה' שהרבי יוצא מיד. על הניגון עצמו לא היתה כל שאלה. מלב כולם פרצה לה התחינה והבקשה "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד". אלא שכעבור דקות ספורות, וכבר חצות הלילה, מנפנפים מהחדר המיוחד - לא! הרבי לא יוצא הערב... גודל האכזבה אין צורך לתאר.

כמה גדול ההבדל בין שבועות אשתקד להשנה. אחרים אמרו: בשנה שעברה כלל וכלל לא ציפינו, שבעוד שנה נאחז עדיין בגלות איומה זו, כאשר המצב הוא כמו שהוא; אך בכל אופן, בשנה שעברה, זכינו לכה"פ לראות את פני מלכנו, אך השנה בחג השבועות לא זכינו....