ו' שבט תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי ו' שבט

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 12:45 וכעבור כ-4 דקות הורם המסך והחלו ב'אשרי'. בסיום התפילה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת - שם שהה כדקה ומחצה ועודד את שירת הקהל: 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. לסיום סימן לסגירת הוילון, והשעה היתה 12:53.

לאחר תפלת המנחה קם א' משלוחי כ"ק אד"ש מה"מ (בארה"ב) ומחה 'בפני עם ועדה' על הבזיון והחוצפה שנכתבו ונאמרו בתקשורת ובחוצות-רחוב, בעקבות הראיון שניתן לכתב העתון 'ג'ואיש וויק'. כזכור, א' המרואיינים התבטא בצורה זולה על ה' ועל משיחו, והדבר גרם לסערה רבתית... אלא שאף א' לא ראה לנכון לקום ולעשות מעשה, עד שקם א' השלוחים, כאמור, והביע את ה'מחאה' ברבים בבית משיח. יש לציין כי הקהל הביע את שביעות רצונו, כאילו עשאוהו שליח לכך... והחלו לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'.

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ ב-7:02 ובסיומה יצא אל המרפסת - שם שהה כשתי דקות ועודד בראשו הק' את השירה. במשך זמן הניגון הכה מפעם לפעם באצבע ידו השמאלית ע"ג כף ידו הימנית, ולסיום סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 7:14.

התכנית של הכינוס שיתקיים אי"ה ביום ראשון הקרוב, קיבל היום את אישורו והסכמתו של כ"ק אד"ש מה"מ. המארגנים הכניסו לכ"ק אד"ש מה"מ את כל פרטי התכנית, ביניהם - שידור הכינוס בשידור ישיר וב'סאטעלייט' לכל רחבי העולם, וכאמור נתן כ"ק אד"ש מה"מ "הסכמה וברכה" לכל התכנית. מרגע זה ואילך לא היתה הפוגה בהשתדלותם ועבודתם של 'מטה משיח' לארגן את ה'כינוס' עד לפרט האחרון... ויצויין כי הי' זה לא קל להשיג בפרק זמן כה קצר (פחות משלושה ימים) 'חברה' שתסכים להתארגן ולשדר את הכינוס ב'סאטעלייט'. אבל, כאמור, 'בטוחים בברכתו של הרבי' התקיים בהם "יגעתי ומצאתי תאמין"!