ו' תמוז תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' ו' תמוז: הבקר בא הרבי ל 770 שעה 12:45, נסע הביתה 6:35, חזר 7:45, נכנס למנחה 8:25, עשרה רגעים אחרי הדל"נ. למעריב ירד 9:30, הלך הביתה 10:30.