ו' תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי ו' תשרי - יאצ"ט אם המלך

בשעה 11:30 החל יום העיון לאנ"ש והתמימים ב-770, כאשר הרב יוסף שי' סגל ממגדל העמק למד בעיון שיחת כ"ק אד"ש מה"מ בענין וכתתו חרבותם לאתים (ש"פ משפטים תשנ"ב), אודות כך ש"העולם כבר מוכן". מאות בחורים ישבו בצידו הדרומי-מזרחי של 770 על הבימה המיוחדת, עד לשעה 1:30.

בשעה 4:30 החלה תוכנית אחה"צ - לימוד בעיון עם החוזר הראשי, הרב יואל שי' כהן, ב'קונטרס בית רבנו שבבבל'. באמצע הלימוד הגיעה הבשורה המשמחת אודות תפילת מנחה. השעה היתה 5:15 ותוך שניות התמלא 770 בקהל גדול, שכלל גם שלוחים שהגיעו לוואו תשרי, אלא שכניסת כ"ק אד"ש מה"מ התמהמהה.

וב'גו'איש סנטר' התקיים הכינוס של חברי 'הקרן לפיתוח מחנה ישראל', שם דיברו כמה וכמה מחברי הקרן, כולל גם יו"ר הקרן מר דוד צ'ייס, שדיבר אודות כך שלמרות המיתון עליו מדברים ללא הרף, "הנה ראו כמה מוסדות בנתה ליובאוויטש בשנה האחרונה".

כמה וכמה גבירים ספרו חוויות אישיות מפגישות עם הרבי, כאשר הרבי הזכיר להם ביחידות דברים שאירעו לפני למעלה מ-30 שנה.

איש 'מחנה ישראל', הרב משה שי' קוטלרסקי, העלה קווים לזכרו של החסיד הנלהב בעל צדקה וחסד, הרה"ח ר' דניאל ע"ה נמדר, והרב י. שי' ק. העלה אף הוא קוים לזכרו של מנהל מחנ"י וכו', הרב חיים מרדכי אייזיק ע"ה חודקוב.

כאשר נודע על תפילת המנחה התאספו כל חברי הקרן בליווי מלויהם השלוחים להזאל למע' שב-770, שם עמדו בהיכון לקראת הכניסה לכ"ק אד"ש מה"מ.

לבינתיים נודע כי הפיזיורתפיסט טוני נכנס לכ"ק אד"ש מה"מ.

בשעה 6:05 נודע אשר עתה עוברים חברי הקרן ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ. כ"א הניח הפ"נ על השולחן, ואת חלקם הזיז כ"ק אד"ש מה"מ בידו הק', בדומה לערב ראש השנה. על השולחן היתה מונחת קופסא של 'לקח' וכ"א לקח חתיכה. כ"ק אד"ש מה"מ הביט על כאו"א והניד בראשו הק'. לא' העוברים שלא ידע מה צריך לעשות, סימן כ"ק אד"ש מה"מ בידו לקחת 'לקח'. לאחר סימן בעיניו הק' לקחת לקח. כשעבר הרב שמואל דוד שי' רייטשיק חייך כ"ק אד"ש מה"מ לעברו חיוך רחב. הרב לייבל שי' זייאנץ מסר לכ"ק אד"ש מה"מ 54 תניא'ס שהודפסו ברחבי רוסי'. לאחר שעברו משך למע' מ-15 דקות, נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה. השעה היתה 6:24, והקהל, שהמתין למע' משעה, ניגן בעוז 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. באותה עת אחז הש"צ הרב יהושע שי' קארף באמצע קדיש בתרא, ולאחמ"כ החל הקהל לנגן 'יחי'. כ"ק אד"ש מה"מ ישב מורכן מעט לצידו הימני. כעבור משך זמן עצם עיניו הק', וכעבור כחצי דקה התיישר והחל לעודד השירה בתנועות חזקות בראשו הק', ושוב עצם עיניו למשך זמן והמשיך לעודד השירה. כעבור כ-4 וחצי דקות סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 6:50.

בשעות הערב התקיים ב-770 המשך יום העיון. המנחה הי' הרב לוי יצחק שי' גורדון (לונדון אנגלי'), ובין הנואמים: הרב שניאור זלמן שי' גורארי', הרב שלמה שי' מאיעסקי, הרב יצחק שי' גאנזבורג (שדיבר ועורר ע"ד הצורך באמונה בביאת המשיח, שלא תהא כדברים בעלמא) והרב אלי' חיים שי' רויטבלאט.

עם סיום החלק הרשמי התיישב הקהל להתוועדות חסידית. בין המתוועדים ישבו כמה מחברי הקרן לפיתוח מחנה ישראל הגרים בלוס אנג'לס, כר' עמי שי' פייקובסקי, רמי שי' דואק, אורי שי' אורילביץ, הרב אמיתי שי' ימיני, ולצידם הרב יצחק שי' גאנזבורג, הרב שלום דובער שי' ליפסקער, הרב שמואל הלוי שי' הבר ועוד. עשרות רבות של תמימים עמדו בצד ושתו בצמא את דבריהם. בהתוועדות עוררו רבות אודות האמונה הנדרשת במשיח, ומופתים מכ"ק אד"ש מה"מ, טריים ושאינם טריים, התגלגלו לרוב על השולחן וההתעוררות היתה רבה. לאחמ"כ התיישבו כמה מהשלוחים להתוועדות, אף הם עם התמימים.

לתפילת ערבית לא זכינו.

הד"ר מור והד"ר טישהאלץ הגיעו הערב לאסיפת רופאים מיוחדת שהתקיימה בחצר. לא היתה להם שעת הכושר להיכנס לכ"ק אד"ש מה"מ.