ז' תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון ז' תשרי

היום התכוננו לכך שהרבי יצא בע"ה אל הגבירים. הבחורים ב-770 למדו בזאל למעלה ובחצר הסוכה (מפאת חוסר מקום), ומידי פעם ניסו לגשש "מה יהי' עם הגבירים, האם הם יזכו לעבור על פני כ"ק אדמו"ר שליט"א או שלע"ע לא". הסקרנות הגדולה היתה בעיקר לאור הידיעה שהגיעה מהחלונות הגבוהים, שבאם הגבירים יזכו לעבור ע"פ כ"ק אדמו"ר שליט"א, גדולים הסיכויים שגם הבחורים יעברו לפני יום הכיפורים - לברכה.

תחילה התכנסו הגבירים באהלי-תורה - שם קיבלו ארוחת צהרים - ונאמו בפניהם כמה מחשובי השלוחים שדיברו דברים נפלאים וברכו מעומק הלב את כ"ק אדמו"ר שליט"א ברפו"ש וקרובה. לאחר מכן (לקראת השעה 3:30) התכנסו כל הגבירים ומשפחותיהם בבית רבינו שבבבל, שם אמורים היו (עפ"י התכנית) לעבור לפני כ"ק אד"ש. לבינתיים נודע מגבוה, שלע"ע לא נראה שהדבר יתממש, וע"כ נאמו בינתיים כמה שלוחים בדברי תורה וכו'. ליד הספרי' לתורת כ"ק אד"ש הכינו חדרון קטן מיוחד, בו נכנס כל גביר לדקה שתיים וביקש את כל מה שהי' לו לבקש מכ"ק אדמו"ר שליט"א (הדבר הוקלט בקסטת ווידיאו שבע"ה הרבי יקשיב לה ויתן את ברכתו). זאת בנוסף לכך, שלפי התכנית (שלפועל לא התממשה), כל אחד יעבור לפני כ"ק אד"ש ויקבל חתיכת לעקח. בשעה 7:30 לערך ירד הרב משה שי' קוטלרסקי ומסר (סופית) שלא זכינו, ולא יעברו ליד הרבי. אך לפחות 'לעקח' מהרבי, יש. וזה דבר הסיפור, הכניסו את חתיכות ה'לעקח' לכ"ק אדמו"ר שליט"א כשכולן עטופות בנייר לבן והרבי הגיב בתמיה. משאמרו לו שזהו הלעקח עבור הגבירים, הושיט הרבי את ידו פנימה (ומיד פתחו את נייר העטיפה) וראה את הלעקח עצמו. אז הניד הרבי בראשו הק' לחיוב (שימסרו זאת להם).

מאוחר יותר (בשעות הערב והלילה) התקיים סיום רמב"ם, בו דברו כמה אורחים חשובים כהרב יוסף שי' סגל ממגדל העמק, הרב אהרן אליעזר שי' צייטלין, הרב עמוס שי' נבו, הרב גדעון שי' שרון, ר' עמי שי' פייקובסקי, חביריו (שידיו רב לו בקירובם) ועוד. הנוכחים סיפרו כמה וכמה מופתים מהרבי שליט"א, וכפי שיפורסמו בע"ה.

לאחמ"כ התקיימה - ע"י הרב שמעון שי' לזרוב - התוועדות אל תוך הלילה.

בשעות הערב חילקו שוב חברי הכולל (הנמצא תחת מזכירות כ"ק אד"ש ובנשיאותו) את חתיכות ה'לעקח' כשהם חגורים בסירטוקים עם גארטלך כיאה למעמד כזה. גם הפעם הכניסו את הכל לחדרו הקדושה של הרבי שליט"א, והפעם, נגע הרבי בכמה מהקופסאות, ובכל קופסא הסתכל בחתיכות הלעקח.

כפי שדיוחנו, שלאחרונה הרבי מבקש שיקראו בפניו מה שיותר מכתבים ואינו מרפה מהמזכירים. הנה מקרה שארע הערב. בשעה 12:15 לערך אכל הרבי שוב (כבימים הקודמים), ולאחמ"כ סימן שרוצה שיקריאו בפניו מכתבים. המזכיר הריל"ג הקריא משך זמן, וכשסיים, יצא לדרכו הביתה. באמצע הדרך רץ אחריו האח (שעובד בחדרו של הרבי שליט"א) ואמר לו, שהרבי קורא לו והוא רוצה עוד מכתבים. המזכיר חזר במהירות לחדרו של הרבי והקריא עוד מכתבים, עד לשעה 1:30 בלילה. מה שקרה הוא. שעם צאת הריל"ג מחדר הקודש, סימן הרבי בידו הק' סימון מסויים. כששאל המשב"ק (ר' ש"ב שי' גאנזבורג) "האם הרבי רוצה שהריל"ג יחזור ויקריא עוד מכתבים", השיב הרבי בחיוב. ואז רץ האח לקרוא לריל"ג.