ז' תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי ז' תשרי

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 3:15 לערך.

בסיום התפלה הורד המסך וכעבור דקות ספורות כבה האור בחדר המיוחד והי' זה סימן מובהק שמלך המשיח אינו יוצא לעת עתה למרפסת. הקהל פנה איפוא לביתו, וכ"ק אד"ש מה"מ חזר כעבור זמן מה לחדרו הק'.

בשעה 8:07 התקבלה הידיעה המשמחת "מעריב נאו", ובתוך שתי דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד, לקול שירת 'יחי אדוננו'. המנורות בחדר המיוחד דלקו כולן, הן האור הרגיל והן המנורה שמאירה על השולחן עצמו, אלא שמיד כובה האור שעל השולחן, והקהל החל להיות מסופק האם אכן כ"ק אד"ש מה"מ נכנס או לא. מדי פעם נראו תזוזות, ובינתיים ניגן הקהל ניגונים שונים משך כחצי שעה עד שהתעייפו, מה גם שהספק קינן בקרבם, כנ"ל. מרכז שידורי חב"ד הודיע מדי פעם, הן דרך הליינ'ס והן דרך הביפרים, אשר הרבי נמצא בחדר המיוחד בתוך 770, אלא שהתפילה עדיין לא החלה. מה שהי' באותו זמן בפנים לא נמסר, אך מה שראינו הוא, שכעבור שעתיים, בשעה 10:03, יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, וברגע שהחלו התזוזות בוילון החל מיד הקהל לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' בכל עוז. כ"ק אד"ש מה"מ ישב כלפי הקהל שמשמאלו, ופעם-פעמיים הניד קלות. כעבור כ-40 שניות סימן בידו הק' לסגירת הוילון, הקהל שהתחשמל מההפתעה הבלתי צפוי' המשיך לנגן משך דקות ספורות. חלק מהקהל שיצא להתאוורר בחוץ לא הספיק אפילו להיכנס ל-770 ולראות את הרבי (דבר שהמחיש לכול את מידת ההפתעה בא משיח יבוא - משיח בא בהיסח הדעת).

מיד לאחמ"כ החל מעמד התחלת כתיבת ס"ת ב-770. כובדו כל המי-ומי.

ו'בחובבי-תורה' החל "כינוס התמימים העולמי" המתקיים מידי שנה בו' תשרי.

שילוט ענק קיבל את פני המשתתפים: "כינוס התמימים העולמי, הי' תהא שנת נפלאות דגולות", כשמלמטה הכיתוב באותיות קידוש לבנה: "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד". מאות התמימים השוהים במקום, תלמידי הקבוצה החדשה ואורחים מכל רחבי העולם הציפו את הזאל. המנחה היה הרב יקותיאל שי' ראפ, וראשון הדוברים הוזמן משגיח הישיבה דלונדון, הרב לוי יצחק שי' גורדון שעורר בענין שהרבי מביא בשיחה, "אז מדארף נאר א קער טאן מיט'ן פנים צו משיח צדקנו".

לאחמ"כ דיבר מנהל הישיבה הרב דוד שי' רסקין, ואת "הנאום" בהמשך נשא הרב יואל שי' כהן.

בסיום החלק הרשמי התקיים המשך התוועדות עם המשפיעים, עד לשעות הקטנות של הלילה.

הבוקר ביקר מר אופיר שי'.

והפיזיותרפיסט החדש שהובא ע"י וועד הרבנים המיוחד לעניני הרפואה, החל את עבודתו היום, לשביעות רצון כולם. הוא שוהה בקודש שעות ע"ג שעות ועושה עבודתו נאמנה.

היום גם החלו בבניית הסוכה הגדולה של בית הכנסת, המשמשת גם ל'הכנסת אורחים', בחצר 770.