ח"י סיון תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' י"ח סיון ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 10:40 אחת מאה"ק שהגיעה ונוסעת היום מסרה לאד"ש מכתב אד"ש לקח המכתב אך המשיכה לומר משהו ואד"ש לא התייחס לזה. נסע לביתו ב-10:10 ניגש אל המעקה ודיפדף בסידור שהי' מונח שם לראות האם הוא הפוך [לקחתי את הסידור].