ח' אייר תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי ח' אייר, תענית שעות - בה"ב

קריאת התורה התקיימה בזאל למע', כשכל הדלתות פתוחות (כרגיל).

עפ"י קריאת הרבנים התקיימה היום 'תענית שעות ויום תפילה' לבריאותו השלמה והמיידית של כ"ק אד"ש מה"מ.

בשעה 5:45 התקיים מנין מיוחד לאמירת כל ספר התהלים, ולאחמ"כ תפילת מנחה עם קריאת 'ויחל' - לאלו שהשלימו את התענית. לאחמ"כ התקיים שיעור בעניני גאולה ומשיח ע"י הרה"ת ר' יצחק שי' מישולבין.

ממזכירות כ"ק אד"ש מה"מ נמסר שהיום הי' זה יום רגיל ב"ה, והרבי ענה על מכתבים וכיו"ב. ובאשר לאי-יציאתו של כ"ק אד"ש מה"מ לתפילות, אין זה מלמד ח"ו על הידרדרות כל-שהיא במצב - הדבר נתון לרצונו הק' של הרבי, שאינו מבקש לכך.

בשעות הערב התקיימה חגיגת סיום הלכות ברמב"ם - ב-770.