ח' טבת תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי ח' טבת

בשעה 2:21 נודע ע"ד תפילת מנחה, וכעבור כחמש דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילה, ובסיומה שב לחדרו.

לכבוד שבת, הגיעו למע' מ-150 משפחות אנ"ש ומקורבים ממונטריאול, בס"ה כ-650 איש אנשים נשים וטף, לשהות בשבת עם הרבי.

בימים אלו תלו בקיר הצפוני של 770 מודעת-תזכורת ע"ד הכרזת "יחי המלך". במודעה זו מובאים כמה קטעים משיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח ע"ד ההכרזה "יחי המלך", אשר בכך מוסיפים בחיי המלך.

ליל שבת קודש

לאחר המתנה ארוכה וצפי' להשתתפותו של כ"ק אד"ש מה"מ ב'קבלת שבת', נודע (ע"י הגבאי) שלעת עתה כ"ק אד"ש מה"מ לא יצא, והחלו בתפילת קבלת שבת. מובן איפוא כי אוירת השבת לא הורגשה בקרב הקהל שהרגיש ממורמר והי' נעדר מצב רוח. היתה זו גם אכזבה קשה, מכל הבחינות, לקהל האורחים הרב שהגיעו ממונטריאל כדי לזכות "לראות וליראות", כפי שזכינו במשך החודשים האחרונים, וכן, אולי, ל'יחידות', כפי שהי' "נהוג" לאחרונה; אולם, כאמור, פני הדברים היו אחרת....

בכל זאת, ניגנו ושרו במהלך התפלה, כמדי שבת בשבתו, בתפלתו העריבה של הש"צ הרב שלמה לייב שי' אברמוביץ שהתפלל כדרכו בטוב טעם. 'לכה דודי' ניגנו במנגינת 'אורך ימים', ובסיומו עברו לניגון של "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", במנגינת 'חיילי אדוננו'.

בסיום התפלה הכריז הגבאי הרב שייע פינסון על השלום זאכער'ס, ועל אמירת תהלים בציבור ב-8:30 בבוקר. הקהל נפטר לביתו בניגון ובשיר 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'.

הדי תהלוכת הטנקים שהתקיימה בכל רחבי ארץ הקודש נשמעו, כך נראה, בכל העולם כולו... ההצלחה הגדולה במבצע האדיר שלא הי' לו תקדים, עשתה את שלה, וגם כאן בבית הכנסת ובית המדרש דכ"ק אדמו"ר שליט"א הי' זה לשיחת היום. אין ספק כי הדבר פעל רושם אדיר על אחב"י מכל גווני הקשת.