ח' כסלו תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני ח' כסלו

הבוקר עזב לצמיתות הד"ר מינקאוויץ, ששימש מזה כשבועיים ימים תקופת נסיון של תיאום בין הצדדים.

ובעניני הבריאות אצל כ"ק אד"ש מה"מ נודע, כי הערב ביקר שוב הד"ר הירשמן אשר מצא שיפור מסויים ועקב כך דחה את ה'דעדליין' ליום נוסף; החום ירד מעט ובכמה תחומים ראו שהמעדיצין השפיע לטובה.

ובשעות הערב, בשעה 10:00 לערך, שמחה וששון אצל קהל התמימים ואנ"ש מהבשורות הטובות, אשר לאחר שבוע שלם שלא היו תשובות ומענות מכ"ק אד"ש מה"מ, ואף לא תשובות לחתנים, הרי שהערב היתה זו בבחינת הפתעה: המזכיר הריל"ג נכנס אל הקודש פנימה, וכשראה שהמצב מאפשר, שאל "באם כ"ק אד"ש מה"מ מסכים שיקראו בפניו שאלות של חתנים" ונענה בחיוב, ובזה אחר זה הקריא כמה שמות וקיבל את הסכמתו וברכתו הק'. עם צאתו את הקודש שמח לבשר לצוות וחבר מרעיו אשר יצאו תשובות, והשמחה היתה גדולה. דקות מספר לאחר מכן אף נודע כי גם הרב בנימין הלוי שי' קליין, שגם ברשותו היו מספר חתנים בהמתנה, נכנס אף הוא בעקבות קודמו וקיבל הסכמה וברכה. המזכירים טרחו לומר אשר לעת עתה לא התאפשר לשאול שאלות נוספות, ומקוים שלמחרת היום תנתן שוב האפשרות הזאת, גם למכתבים דחופים פחות...

"כשמסביבי טוב, אזי גם שלומי טוב"

וכאשר כל אחד ואחד מהקהל הק' עומד ותוהה באם עליו להתערב בעניני הבריאות, וא"כ עד כמה ואיך וכו', מן הראוי להביא מה שפורסם ב'בית חיינו' מס' 117, היחידות שהיתה להרה"ג ר' שלמה גולדמן שליט"א, ראש ישיבת קלויזנבורג וחתנו של האדמו"ר מקלויזנבורג שליט"א, בי"א שבט תשמ"ג, שלאחר שדיווח אודות מצב בריאות חותנו אמר: "חותני האדמו"ר ביקשני לשאול בשלום כ"ק אדמו"ר שליט"א", וכ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ ענה: "כשמסביבי טוב, אזי גם שלומי טוב", וד"ל...