ח' שבט תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

ההתוועדות הסתיימה בשעה 5:15 לאחרי' התפללו תפלת מנחה.

בגמר ההתוועדות הורה הרבי להרב נימוטין לומר לחיים אח"כ קם הרבי מכסאו ונתן לו חתיכת עוגה. שתי השיחות הראשונות י"ל מוגהות ע"י כ"ק אד"ש בלה"ק. בשעה 6:15 נכנס הרבי לתפלת ערבית בזאל למעלה, אחרי תפלת ערבית נכנס הרבי לחדרו ולאחר כמה דקות יצא לקידוש לבנה (כשהוא לבוש מעיל) אחרי קידוש לבנה הסתובב כלפי הקהל ובירך "א גוטן חודש" (כרגיל) ועלה לחדרו. אחרי שלשת רבעי שעה נסע לביתו.