ח' תמוז תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' ח' תמוז ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 10:30 נענע לשלום בראשו הק' לר' חיים ליברמן שעמד בפתח 770. יצא למנחה 3:15 לפנ"כ נתן סידור לחתן אחרי התפילה בירך נוסעים. יצא למעריב 9:30 אח"כ בירך נוסעים. נסע לביתו שרו "שיבנה ביהמ"ק" ובדרכו וכן מהמכונית הורה להגברת השירה.