ח' תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי ח' תשרי

בשעה 1:25 נודע במפתיע 'מנחה נאו' וכעבור כ-15 דק' נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר התפילות. תפילת הלחש התארכה מעט (למע' מ-20 דקות), כבכל ימות 'עשרת-ימי-תשובה'. בסיום אבינו מלכנו הארוך אמר כל הקהל יחדיו, כנהוג בעת אמירת ה'אבינו-מלכנו': "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח שליט"א". בסיום התפלה (2:15) יצא כ"ק אד"ש מה"מ למרפסת. הקהל כבר ניגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק אד"ש מה"מ הביט תחילה לשמאלו (לעבר האורגניסט) ולאחמ"כ המשיך וסקר את שאר הקהל ממולו ולימינו, ע"ג הפירמידה, ובמשך 2 דקות עודד בתנועות קלות בראשו הק'.

עוד קודם התפילה נודע כי לאחר התפלה תתקיים חלוקת ה'לעקח' המסורתית באמצעות חברי הכולל, כבשנה שעברה. למרות השמועות השונות אודות האפשרות שכ"א יקבל מכ"ק אד"ש מה"מ בעצמו, עכ"פ משולחנו של מלך כפי שהי' לאחרונה אצל הגבירים, הרי שלפועל לא זכינו לזה, והקהל הסתפק א"כ בלעקח מחברי הכולל. קופסאות ה'לעקאח' עצמן לנו בחדרו הק', והונחו אחת לאחת על שולחנו של כ"ק אד"ש, למראה עיניו הק'.

לתפילת ערבית לא זכינו הערב.

ובפינת הרחובות 'איסטערן-פארקווי' ו'אולבני' ערכו תושבי קראון הייטס והאורחים את מנהג הכפרות, כנהוג מידי שנה.