ט"ו כסלו תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי ט"ו כסלו

קריה"ת בג"ע התחתון

בשעה 9:40 התקיימה קריה"ת בג"ע התחתון, בנוכחות מנין מצומצם. שולחן הקריאה עמד סמוך לפתח חדרו הק' והבעל קורא הרב דוד שי' רסקין. בעת הקריאה דלת ג"ע העליון היתה פתוחה, ואך וילון הסתיר את הנעשה פנימה. לשלישי קראו לכ"ק אד"ש שיצא מפתח חדרו הק' אל שולחן הקריאה. בעת הקריאה היה ספר התורה מוטה באלכסון כלפי מעלה, כן הי' גם בסיום הקריאה. קריאתו של הר"ד רסקין היתה בהתרגשות מיוחדת [כנראה, משום שזכה כעת לראשונה לראות את כ"ק אד"ש עולה לתורה בקריאתו, שכן הפעם הקודמת היתה ביום ב' ז"ך אדר א']. בסיום הקריאה עשה "מי שברך" לרפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש, וכ"ק אד"ש ענה אמן, לאחר הגבה-גלילה נישק את ספר התורה בפיו. כ"ק אד"ש לא יצא לתפילת מנחה, והתפלל בחדרו הק'.

בשעה 5:05 התקבלה ההודעה "מעריב נאו", וכעבור כ-4 דק' נכנס כ"ק אד"ש אל החדר המיוחד, והתחילו בתפלה.

בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש אל המרפסת. הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", וכ"ק אד"ש עודד את השירה בתנועות ראשו הק' ומפעם לפעם - לפי קצב הניגון, ולסיום עשה תנועה אחת בידו הק' לסגירה. השעה היתה 5:18.

לאחמ"כ עברו ליד פתח חדרו הק', ילדי חדר ליובאוויטש מוריסטאון [שהגיעו כמה שעות לפני כן]. כ"ק אד"ש קבלם במאור פנים מיוחד, אחדים מהם אמרו ע"ד יום הולדתם שחל בימים אלו וכ"ק אד"ש הנהן בראשו הק'. הדבר נמשך כשתי דקות. לאחמ"כ נודע שעוד לפני שנכנסו הילדים, כאשר כ"ק אד"ש כבר ישב ליד השולחן, הביט לעבר צלם הוידיאו הרה"ח אלי שי' ווינסבאכער שעמד ממול, מוכן עם המצלמה, והניד לו בראשו הק'. כן הי' גם לאחר שעברו כל הילדים, כאשר הנ"ל פנה לצאת - הביט עליו כ"ק אד"ש משך זמן.

מעמד פירסומי ניסא העולמי

תכונה רבה ניכרת בימים אלו לקראת ה'סאטאלייט' שיערך ביום א' דחנוכה. יצויין כי ההשתדלות הרבה הוכתרה בהצלחה, ובע"ה בשנה זו - המעמד הגדול הזה ישודר בשידור ישיר במשך כשעה בטלויזי' המקומית של ניו יורק, ערוץ 5, בו משדרים תוכניות מיוחדות לילדים ביום זה וצופים בהם למע' מחמשה מליון ילדים.

את השיעור השבועי בעניני גאולה ומשיח מסר הת' לוי שי' הכהן הענדל, שפלפל בענין "תקופת הגאולה והשלכותי' על זמן הגלות". בשבוע שעבר הוא נמסר ע"י הת' שניאור זלמן שי' הרצל, שביאר ביסודיות את הנושא של "הבירור ד'בעתה' והבירור ד'אחישנה'".