ט"ו שבט תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

בשעה 1:30 ירד להתוועדות.

בתחלת ההתוועדות נטל אד"ש פרי מסלסלת הפירות, ואחרי"ז ניגש הר' ד. ווייס (מקליפורני') והגיש סלסלה נוספת של פירות ואד"ש נטל גם מזה פרי ואכלו.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 6:00.

אחרי"ז התפללו מנחה ומעריב. אחרי כמה דקות נסע אד"ש לביתו. ג' השיחות הראשונות י"ל בקונטרס מוגה ע"י כ"ק אד"ש (באידיש).