ט"ו תשרי תשנ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

טקסט מודגש''יום חמישי ט"ו תשרי - א' דחגה"ס

בשעה 6:50 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכה המשמשת לאכילה ושתי' (שלא כבשנים עברו בהם יוצא הי' מידי בוקר לסוכה החיצונית הגדולה והיפהפיה). את הלולב אחז ביד ימינו (בעזרה) ועשה הנענועים, ומשסיים שאל הריל"ג: "בהתאם למנהג כ"ק אד"ש מה"מ לנענע שנית באתרוג של כפ"ח, באם גם עכשיו יעשה זאת?" ונענה בחיוב. בשעה 7:10 נכנס הרב מאיר שי' הארליג לתוך הסוכה ולקח מהשולחן הד' מינים, וכ"ק אד"ש מה"מ הביט לעברו כשנכנס. טרם צאתו הזהירו א' המזכירים שיזהר ביציאתו מהשפיץ, ואו-אז הביט עליו שוב כ"ק אד"ש מה"מ.

כ"ק אד"ש מה"מ נשאר בסוכתו, טעם דבר מה והתפלל במקום, וחזר לחדרו הק'.

והחל מהשעה 7:10 עד לשעה 1:00 בירך הקהל על הד' מינים של כ"ק אד"ש מה"מ.

ו"ועד הכנסת אורחים" בהנהלת הרב משה שי' ירוסלבסקי, בשיתוף עם "ועד סעודת שלמה" בהנהלת הרב יהודה הכהן שי' בלעסאפסקי, כיבדו את הקהל בכוס קפה וחתיכת עוגה, ויעמדו לברכה כל המסייעים להנ"ל: הרב אברהם שי' הולצברג, הרב משה שי' מייזליש ועוד. דבר זה, יש לציין, חוזר ע"ע מידי יום בחג הסוכות.

מאוחר יותר, בשעה 10:30, נכנס שוב כ"ק אד"ש מה"מ לסוכה לסעודת יו"ט, ומשסיים נודע שכ"ק אד"ש מה"מ יוצא לקריה"ת לחדר המיוחד. השעה היתה 11:30.

הבעל קורא היה הרב מרדכי שי' שוסטערמאן, ובעליות כובדו אורחים ממקומות שונים בעולם. למפטיר כובד הנגיד החסידי הרב יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק, ועם סיום קריה"ת נודע אשר כ"ק אד"ש מה"מ נשאר גם לתפילת מוסף והש"ץ ניגש לעמוד, לתפילת מוסף.

עם סיום התפילה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת כשהוא לבוש בסירטוק ועטוף בטלית; הביט תחילה לשמאלו ולאחמ"כ אף פנה לימינו כאשר בידו הק' הסיט הטלית לראות את כל הקהל ועודד מעט השירה. כעבור דקה ו-45 שניות סימן בראשו ובידו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 12:32.

לאחמ"כ חזר כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו הק' ובתוך דקות מספר נודע כי בעוד כחצי שעה תתקיים תפילת המנחה.

בשעה 1:25 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה ולאחר המתנה של אמירת קרבנות החלו ב'אשרי'. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת ועודד השירה בראשו הק' בתנועות מלמע' למטה. כמה פעמים אף עודד בחזקה. כמו"כ עודד באצבעו הק' משך כל הזמן וכעבור כ-3 דקות סימן בראשו הק' ובתנועה קלה בידו לסגירת הוילון.

לאחמ"כ נכנס לסוכה לסעודת יו"ט, ולאחמ"כ, שלא כאתמול, התיישב על פתח חדרו הק' וגם היום זכו במשך כ-3 דקות ילדי המקורבים לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ לאחל לו גוט יו"ט. לאחמ"כ חזר כ"ק אד"ש מה"מ ונכנס לחדרו הק'. ובשעה 2:00 התחדש התור ללולב, לאלו שעדיין לא הספיקו לברך על הד' מינים. האחרונים שבהם בירכו על פתח סוכת כ"ק אד"ש מה"מ שבחצר 770, אלא שלמזלם הרע האתרוג נפל ונפסל...

ליל ב' דחגה"ס.

לתפילת ערבית נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 7:30 כאשר בסיום התפלה יצא אל המרפסת, והערב, שלא כבתפילות קודמות, הי' זה בבחינת יו"ט-דיק, כאשר כ"ק אד"ש מה"מ סקר הקהל ובמשך רוב הזמן עודד בתנועות חזקות בראשו הק', וכמ"פ אף היו תנועות רצופות מעלה ומטה ולצדדים, עד שהקהל החל לנגן במהירות רבה עד כדי הכרזה רצופה של 'יחי'.

במשך כל הזמן הכה כ"ק אד"ש מה"מ באצבעותיו הק', ורק כעבור כ-8 דקות רמז בראשו הק' לסגירת הוילון. השעה היתה 8:00.

לאחמ"כ נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לסוכתו לסעודת יו"ט.

ושמועה זו, שכבר פעמיים זכתה קבוצת הילדים (המיוחסים) לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ לאחל גוט יו"ט גרמה לקנאת סופרים. "למה ניגרע?!" טען הקהל. "מאי חזית דדמא דידך סמיק טפי?! ברצוננו שגם בננו יעברו ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ לאחל לו גוט יו"ט!" מסר זה הועבר חרש לשוהים בקודש, אשר באופן בלתי רשמי לקראת סיום סעודת יו"ט (כעבור כ-40 דקות מסיום התפלה) פתחו הדלת הראשית והכניסו את קבוצת הילדים שהמתינה ליד הדלת בתקוה לעבור ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ, קבוצה שמנתה כמה עשרות בודדות של ילדים שהוכנסו ל'קאנפרינץ-רום' - חדר ישיבות הרופאים. ומשגודל החדר הי' מתאים, הכניסו עוד קבוצת ילדים שהיו בחוץ בדרך אקראי ושמעו שילדים נכנסים... וכך מנתה לה הקבוצה קרוב ל-100 ילדים יחד עם ילדי המיוחסים. בזמן זה שהה כ"ק אד"ש מה"מ בסוכתו, ומשסיים סעודת יו"ט וחזר לפתח חדרו הק' [שם ישב כבאתמול, ללא שולחן לפניו, כפי שהי' גם בברכת התמימים טרם 'כל נדרי'], או-אז יצאו ועברו כל הילדים ע"פ כ"ק אד"ש מה"מ ואיחלו גוט יו"ט וכ"ק אד"ש מה"מ נענה בראשו הק'. כ"ז ארך כחמשה רגעים. קבוצה נוספת של ילדים שהתדפקו על הדלת לא הורשו להיכנס פנימה.

ובוצין בוצין מקטפי ידיעי, השמועה שהיום הכניסו עוד כמה עשרות ילדים מעבר לילדי המקורבים שימחה את לב הקהל, שלא הסתפק בזה ואמר דיי, אלא החליט אשר כל הילדים יכולים לעבור, ובאם גם מחר נזכה שכ"ק אד"ש מה"מ יקבל את הילדים, הרי שצריך לראות שכל הילדים יורשו להיכנס פנימה.

גם הערב נמשכו הריקודים בחוצות קינגסטון עוו, ואמונים על שיחתו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ שנוהגים להתוועד לפני הריקודים, התקיימו ברחבי השכונה (כמידי שנה בלילות החג) ריבוי התוועדויות של שמחת בית השואבה.