ט"ז כסלו תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

היום (ובכלל בכל שבוע זה) הגיעו אורחים רבים (קבוצה גדולה מאוסטרלי' וכן מאה"ק ועוד, לכבוד "חג החגים" י"ט כסלו). אחה"צ נסע הרבי לאוהל. כשנסע הי' בחבילה עתון "כפר חב"ד" של שבוע זה. חזר ב-6:10. מנחה-מעריב כרגיל.