ט"ז מרחשון תשס"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ועש"ק, ט"ז מרחשון

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. לא אמרו תחנון. סיום התפילה 10:35.

למנחה נכנס בשעה 3:15; סיום התפילה 3:28.

ליל שבת קודש

לקבלת שבת נכנס בשעה 5:05. "לכה דודי" היה בניגון "כמופת הייתי". בסיום התפילה (5:40) הודיע הגבאי ר' זלמן ליפּסקער שי' אודות התוועדות ה"שלום-זכר" ועל מועד תפילת שחרית.

כרגיל בשבתות החורף, התקיים בסיום הסדר (7:30-8:00) סדר ניגונים וחזרת דא"ח.