ט"ז ניסן תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי ט"ז ניסן - יו"ט שני

כ"ק אד"ש מה"מ התפלל בחדרו בשעות הבוקר ואחר כך אכל סעודת יו"ט.

בשעה 11:30 התקיים המנין לקריאת התורה בזאל הקטן כשכל הדלתות לג"ע העליון פתוחות, ובשעה 1:20 התקיים מנין למוסף וברכת כהנים כאתמול, ומיד אחר כך נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה בחדר המיוחד בשעה 1:42.

כבשאר תפילות החג ניגנו ב"אתה בחרתנו" וב"שים שלום". בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, סקר את הקהל ועודד בתנועות חזקות את השירה 'יחי... מלך המשיח לעולם ועד' במשך כל הזמן רחשו שפתותיו הק'. לאחר כ-2 דק' סימן לסגירת הוילון.

בשעה 8:00 לערך נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית ובסיום התפלה יצא אל המרפסת. הרב יהודה שי' קעלער אמר את ההבדלה. כ"ק אד"ש מה"מ הביט כל העת על המבדיל. אלא שבאמצע העיף מבט לשמאלו לעבר השעון והקהל, וכן סידר את כובעו (כשידו נוגעת ב'עיני' הכובע) בתנועה מלכותית נדירה. לאחר סיום ההבדלה עודד כ"ק אד"ש מה"מ את שירת "יחי אדוננו". ניגנו במשך כדקה. כ"ק אד"ש מה"מ עודד בתנועות קלות את השירה כששפתותיו הק' ממלמלות כל העת. סקר את הקהל מולו, ואף התקרב לאדן החלון. כמה פעמים מלמל ברציפות ובתכיפות ולסיום סימן לסגור את הוילון. הגילוי ארך כשלוש דקות.